Møte i godveret

Møtet med Målfrid Braut Hegghammer samla 86 tilhøyrarar. Desse kom trass i finveret, og det angra dei heilt sikkert ikkje på. Ei dyktig dame som hadde god greie på det ho snakka om og formidla det “skremmande” stoffet på ein framifrå måte.

Neste møte er 30.august. Då skal Bernt Hagtvet snakka om 1968-opprøret.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Møte 31.mai

Minner om møte med Målfrid Braut Hegghammer torsdag 31.april kl.1100. Ho skal snakka om diktatorar og kjernevåpen. Dette er siste møtet i vårsemesteret.

Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Nok eit godt møte

Heile 149 møtte fram for å høyra Kjersti Hetland førelesa om “stormakta” Kina. Ho leverte!  Det var eit svært interessant foredrag, framført på ein ypperleg måte.

Neste møte er 31.mai.Då skal Målfrid Braut Hegghammer snakka om “Diktatorar og kjernevåpen”

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Møte 26.april

Minner om møte med Kjersti Hetland torsdag 26.april kl 1100. Ho skal snakka om Kina- den asiatiske tigeren på spranget til supermakt.

Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Konsert 8. mars.

Øystein Fjetland Øgaard gav ei innføring om venta utvikling. Fleire eldre, avgrensa ressursar. Digitale verktøy vil hjelpa til med betre styring, mindre feilmedisinering, betre utnytting av personellet. 137 hadde møtt opp.

8. mars vert det konsert i Storstova kl. 1900. Tittel er Spurven og divaen, eit program laga av Britt Synnøve Johansen og Eva Bjerga Haugen, som også har rollane som Edith Piaf og Marlene Dietrich. Med seg har dei 2 musikarar. Konserten er eit samarbeid med JSU, Time Historielag og Storstova.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

22. februar: Kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard

Ottar Grepstad samla 131 tilhøyrarar til si førelesning om Vinje. Det vart mest om Vinje, forsamlinga kjende vel godt til Garborg frå før meinte han. Men det var interessant å få høyra om samspelet mellom Vinje, Aasen og Garborg og tilhøyrarane var vel nøgde.

Neste mann ut er Øystein Fjetland Øgaard med temaet Aldring og alderdom i den digitale tidsalderen. Han tek opp problemstillingar rundt fleire eldre, færre hender, stram kommuneøkonomi og større krav. Korleis skal dette gå? Øgaard er kommuneoverlege, sjukeheimslege og spesialist i allmennmedisin.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

25. januar: Garborgdagane 2018. Ottar Grepstad

JSU ønskjer alle velkomne til eit nytt semester. Nå er det 3. gong me i samarbeid med Garborgsentret har fellesarrangement. Denne gong kjem Ottar Grepstad med tittel: Dølen mot jærbuen – nye forteljingar om Vinje og Garborg.

Grepstad tok artium på Bryne og er cand. philol.Han er direktør i Nynorsk kultursentrum og har gitt ut mange bøker. ma. om Vinje og Aasen.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Nå vert det jul!

Siri Carlsen avslutta semesteret med å snakka engasjert og dyktig om diabetes med hovudvekt på diabetes 2. Med uvanleg god formidligsevne heldt ho 137 tilhøyrarar engasjert.

Nå er det juleferie og styret ønskjer alle ei god julefeiring.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siri Carlsen kjem den 30. november.

Kjell Arild Pollestad samla 175 personar til sitt foredrag om Martin Luther og reformasjonen. Med si unike kjennskap til historia kunne han i forståelege termar fortelja om røyndom og fiksjonar rundt temaet.

Som siste gjest i semesteret vil Siri Carlsen førelesa om type 2 diabetes. Dette har vorte ein folkesjukdom, me har 200 000 kjende tilfelle. Ho tek opp spørsmålet om førebyggjing og behandling. Carlsen har doktorgrad innan emnet og er overlege ved SUS.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

26. oktober: Kjell Arild Pollestad.

103 personar møtte opp for å høyra Ingvar Byrkjedal fortelja om vipa. Eit komplisert familieliv med ma. polygami og val av reirområde. Stor nedgang i bestand også andre stader i Europa.

Nå i oktober er det 500-års markering for Martin Luther og dette fylgjer også JSU opp med ein spanande vri. Katolikken Kjell Arild Pollestad ser på korleis synet på Luther har prega det norske folket opp gjennom tidene, korleis katolikkane ser på han og eigne tankar om resultatet av reformasjonen i norsk kyrkjeliv.

Posted in Nyheiter | Leave a comment