Velkommen til vårsemesteret og nytt møte, 23.januar 2020

Torsdag 23.januar skal professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen ta for seg politikaren Arne Garborg: Samfunns- og kultursyn i Kristiana-romanane og i politiske artiklar på same tid og seinare. Dette foredraget skal vera i samarbeid med Garborgdagar 2020.

Minner og om konserten med Britt-Synnøve Johansen og Svein Ragnar Myklebust måndag 2.mars i Storstova. Denne konserten er eit samarbeid med Time kommune, og medlemmer i JSU kan få kjøpa billettar til redusert pris, kr 300 (kr350). De må bruka koden mars2020 for å få redusert pris.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Møte med Roy Jacobsen

Det vart ei flott avslutting på haustsemestaret med heile 162 tilstades for å høyra ein opplagt  Roy Jacobsen kåsera, eller som han  sa, stilla spørsmål som han sjølv svarte på. Vi fekk høyra om hans oppvekst, der han og teikna eit tidsbilete frå Oslo og NordNorge. Han gav oss bakgrunn for fleire av bøkene og fortalte korleis dei vart til. Kona hans, Annelise Pitz, kom og med interessante betraktningar om Mannen som elsket Sibir.I følge han, hadde ho vore redaktør og medforfattar av denne romanen. Mange sat att etter pausen , og det var gode spørsmål som Roy Jacobsen svarte utfyllande på.

Takk for godt frammøte i haustsemestaret og velkommen til oppstartmøte i 2020, 26.januar.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte i haustsemesteret

Siste møtet dette semesteret skal vera torsdag 28.november. Då kjem forfattaren Roy Jakobsen. Han er ein av dei fremste samtidsforfattarane våre og debuterte med novellesamlinga Fangeliv i 1982. Denne fekk han Vesaasprisen for. I seinare år har Barrøy-trilogien fått mange lesarar.Handlinga er lagt til Helgeland i første halvdel av 1900-talet, fram til dei første åra etter andre verdskrigen. I haust har han saman med kona, Annelise Pitz, gitt ut romanen Mannen som elsket Sibir. Denne boka er basert på det eventyrlege livet til tyske Fritz Dørries (1852-1953).    Roy Jakobsen har fått ei rekkje prisar, og han er to gonger nominert til Nordisk Råds Litteraturpris.

Møtet med Roy Jakobsen kjem ganske sikkert bli veldig spanande, og alle bør få det med seg. Vel møtt!

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte

Torsdag 31.oktober var 110 tilstades for å høyra ein kunnskapsrik og engasjert Einar Vigen halda eit interessant foredrag om Tyrkia. Han ga eit historisk overblikk som gjer det lettare å forstå den kompliserte situasjonen Tyrkia er i i dag. Det kom mange gode spørsmål frå salen bl.a. om flyktningproblematikken. Eina Vigen kom med gode og fyldige svar, men sjølv for ein spesialist på Tyrkia er det vanskeleg å seia korleis utviklinga blir vidare når så mykje makt er samla rundt ein person, som det er i dag.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Aktuelt møte i september

101 var tilstades 26.september på møtet om bio og genteknologi. Det var ei engasjert Elisabeth Gråbøl-Undersrød som greidde å gjera eit vanskeleg tema klart for ei lydhør forsamling. Mange vart att til spørsmålsrunden, og det vart stilt mange gode spørsmål.

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Septembermøte

Minner om spanande septembermøte i Senioruniversitetet. Då skal nestleiar i Bioteknologirådet førelesa om bioteknologiske nyvinningar som gjer det mogeleg å skapa resultat som tidlegare var science fiction. Med hjelp av avansert genterapi kan ein endra eigenskapar hos menneske, og dei første designarbabyane er allereie født i Kina.

Velkommen til septembermøtet  26.september kl 11:00 i Storsalen på Time Bibliotek.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Dagsakuelt og utfordrande på første møtet i haustsemesteret

108 var tilstades og fekk høyra ei engasjert Bothild Åslaugsdotter Nordsletten gje beskjed om at vi er i ferd med å saga av den greina vi sit på, og då er det ikkje smart å gje gass. Ho fekk sagt at  ho hadde tru på at jærbonden hadde evne til omstilling. Det måtte ei haldningsendring til, samstundes som ho kom med mange konkrete råd og tips om kva bøndene og andre kunne og måtte gjera for å redda framtida for kloden vår. God klimapolitikk er og god jordbrukspolitikk.

Jærbladet hadde kalla inn til landbrukspolitisk debatt etter møtet i Senioruniversitetet. Mange sat igjen og fekk med seg debatten.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Møte med Bothild Åslaugsdotter Nordsletten

Vi ønskjer alle velkommen til semesterstart torsdag 29.august 2019. Då skal Bothild Åslaugsdotter Nordsletten snakka om Jærlandbruket i framtida. Blir det dekk og diesel eller grønt lokomotiv? Dette burde vera aktuelt for alle.

Møtet vert som vanleg i Storsalen på Time Bibliotek kl 11:00, men merk at denne gongen vert det eit tillegg. Jærbladet har kontakta styret og bedt om eit samarbeid. Dei ønskjer å strøyma foredraget på si nettside, og i etterkant arrangera ein landbrukpolitisk debatt, også den overført på nett, i eigen regi. Jærbladet har ordna med deltakarar til paneldebatten, og dei av møtedeltakarane som vil følgja debatten i Storsalen er velkommen til det. Debatten vert etter den vanlege spørsmælsrunden og startar ca. kl. 12:45.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte i vårsemesteret

77 var tilstades for å høyra jærbuen Ove Njå fortelja oss om me kunne føla oss trygge i tunnelar. Svaret var eigentleg nei, men det finst mange andre situasjonar med større risiko enn det å kjøra i tunnel. Nye tunnelar er sjølvsagt mykje sikrare enn eldre. Han var tydeleg på at det er mykje større bevissthet nå i forhold til sikkerhet, og det blir jobba mot nullvisjon i forhold til ulykker. I Norge er det ingen som er omkomne i tunnelulykker.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Maimøte

Minner om siste møtet i senioruniversitetet i vårsemesteret. Då kjem Ove Njå og skal informera oss om trygghet i tunnelane. Vi har vel alle hatt ei uro i oss i desse lange tunnelane som vi etter kvart ikkje kan unngå å kjøra i. det kan bli interessant å høyra kva spesialisten har å seia om uroa vår bør vera reel, eller kan kan vi vera trygge?

Møtet er torsdag 23.mai kl 1100 på Biblioteket.

Posted in Nyheiter | Leave a comment