Aktuelt møte i september

101 var tilstades 26.september på møtet om bio og genteknologi. Det var ei engasjert Elisabeth Gråbøl-Undersrød som greidde å gjera eit vanskeleg tema klart for ei lydhør forsamling. Mange vart att til spørsmålsrunden, og det vart stilt mange gode spørsmål.

 

This entry was posted in Nyheiter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.