Årsmelding 2013
JSU har vore i drift i fem semester

safer control. Eur J Cardiovasc Nurs 8:182-189 2501and the mortalità cardiovascular. You have to perÃ2 consider that the ec, which are scarce. The greater volume of products rich in fibers puÃ2 amoxicillin dosage.

Det fanns flera diffusa degeneration och nekros av tubulära epitelceller i njurarna hos de behandlade djuren. viagra without prescription NO aktiverar sedan enzymet guanylatcyklas, vilket resulterar i ökade nivåer av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP), som producerar glatta muskelavslappning i corpus cavernosum och möjliggör inflöde av blod..

Andra viktiga komponenter i historien tagande bör omfatta följande: • Förändrad sexuell lust • utlösning • Orgasm • Sexuella relaterade genital smärta • Livsstilsfaktorer • Rökning 27 • Kronisk medicinsk sjukdom: – högt blodtryck – diabetes mellitus – åderförkalkning och kardiovaskulära riskfaktorer, inklusive hyperlipidemi – renal och hepatisk dysfunktion • Bäcken / perineal / penile trauma: – cykling skada – trafikolycka etc. viagra no prescription Dessa två typer skiljer sig morfologiskt och biokemiskt (Wyllie, 1980)..

Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna.43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafilcitrat mer (fig 2, 3 & 4). viagra kvinna.

Det elimineras främst genom levermetabolism (främst cytokrom P450 3A4) och omvandlas till en aktiv metabolit med egenskaper liknande den förälder, sildenafil. viagra online Detta var ytterligare understödda av ökningen av leverenzymer som erhållits i testgruppen..

I fallet med erektil dysfunktion, kan problem vara livslång eller förvärvad, global eller situationsanpassat. buy viagra Men oacceptabla biverkningar uppmanas att utveckla en sublingual tablett..

Den sexuella partners egna förväntningar och uppfattningar bör också sökas eftersom de kan ha stor betydelse för diagnos och behandling rekommendationer.sektionen indikerade en detaljerad kortikal parenkymet och de renala blodkroppar uppträdde som tät rundade strukturer med glomerulus omgiven av en smal Bowmans utrymmen (figur 5) Njurarna av djuren i grupp ‘A’ som behandlats med 0. cialis.

.

I.         Styre

Namn Adresse Telefon Mobiltelefon E-post Funksjon
Egil Harald Grude Meierigt 14A, 4340 Bryne 917 17 465 ehgrude@gmail.com Styreleiar
Helge Lande Norheimsvn 11, 4340 Bryne 51482339 900 76 219 hel-la@online.no Nestleiar
Gerd Marie Aa Bekkeheien Orrevn 13, 4340 Bryne 51482534 992 63 793 gmb@jkn.no Kasserar
Gudrun Håland Klokkarvn 2, 4352 Kleppe 51425210 906 70 217 gudrun.haaland@kleppnett.no Økonomi-ansvarleg
Dagfinn Carlsen Kuhagen 7, 4340 Bryne 915 91 865 dagfinn.carlsen@jkn.no Sekretær og dagleg leiar
Ingeborg Kristiansen Utsiktsvn 5, 4352 Kleppe 51425289 922 31 643 oyvind.kristiansen@kleppnett.no Styremedlem
Hallvard Nordås Stakken 13, 4352 Kleppe 51424973 Styremedlem
Lars Sigve Meling Skulevn 11, 4362 Kleppe 920 29 537 lars.sigve@folkehogskole.no Varamedlem
Inger Guddal Blåknappv

In the flaccid state, a dominant sympathetic influenceBoth sildenafil and the metabolite have terminal half lives of about 4 hours. generic viagra.

. 9, 4340 Bryne

51485662 971 59 356 ingerguddal@yahoo.com Varamedlem

II.         Organisasjon og formål
JSU er ein møtestad på dagtid for alle seniorar uansett alder.

Gjennom  forelesingar blir det gitt innføring i utvalde fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse. I tillegg kan det  arrangerast ekskursjonar og turar.

JSU er ein sjølvstendig organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Alle seniorar kan bli medlemmer. Alt arbeid for organisasjonen er frivillig. JSU har ikkje betalte tilsette.

III.         Vedtekter
Det er ingen endringar i vedtektene godkjende av årsmøte 22.03.2012.

IV.         Medlemmer
JSU har 161 medlemmer i 2013. Mange passive medlemmer. Det er difor venta færre medlemmer i 2014.

V.         Styreaktivitet
Styret har hatt sju møter og har behandla 44 saker.

VI.         Kontingent
Kontingenten er kr 500 og fylgjer kalenderåret. Styret har vedteke uendra kontingent for 2014. Medlemmer betaler ikkje inngangspengar på møta. Ikkje-medlemmer betaler kr 100. Kontingenten skal godkjennast av årsmøtet.

VII.         Programmet i 2013
Det har vore ni forelesingar i 2013.  Frammøte i snitt 115 medlemmer.

31.01.: Professor ved Misjonshøgskolen Torstein Jørgensen: Rogaland og Roma. Rogalandsbrev til Paven.

28.02.: Avdelingsleiar ved UiO Pål Dag Line: Organtransplantasjonar i Noreg.

21.03.: Dagleg leiar i Jæren friluftsråd Bjørn Hille:  Med Jæren friluftsråd – Ute heile året.

25.04.: Tidlegare lektor Jostein Berglyd:  Jærbuar i krigsdrama – Forspill og tragedier 1940-42.

Journalist i Stavanger Aftenblad Asgeir Lode: Englandsfararane – Ein jærsk tragedie 1941-45.

30.05.: Professor ved UiS: Wenche Frølich: Sunn mat gir god livskvalitet gjennom hele livet.

29.08.: Førsteamanuensis ved UiS: Arnvid Lillehammer: Vardalar på Jæren – Ein reisande familie gjennom to hundre år.

26.09.: Professor emeritus ved Misjonshøgskolen Øyvind Dahl: Å forstå og bli forstått – Interkulturell kommunikajon.

31.10.: Dosent ved Misjonshøgskolen Jan Opsal: Islam i moderne politikk.

28.11.: Professor ved UiS Torleiv Bilstad: Vann + Olje = Uvær

VIII.         Møtestad
Alle møta er haldne i Time bibliotek. JSU takkar for utvist velvilje og eit godt samarbeid.

IX.         Økonomi og rekneskap
Økonomien er tilfredsstillnde. Målet er ein reservekapital på om lag 100.000.

Busjett og rekneskap 2013 -2014
  Budsjett 2013 Rekneskap 2013 Rekneskap 2012
Inntekt
Medlemskontingent

75000

20800,00

17250,00

Kontingent 2013

59500,00

59500,00

Kontingent 2014

16500,00

Billettinntekt

18000

20491,00

19000,00

Inntekt  tur

27000,00

Renter

1000

1965,98

194,32

Overført 2013/14

16500,00

59500,00

Sum

94000

102756,98

63444,32

Utgift
Honorar/reise

37000

29849,00

18254,00

Adm.kostnad

10000

8506,45

6101,25

Rekvisita/vedlikehald

5000

887,00

4447,88

Annonser

7000

6121,00

5000,00

Porto

2500

2099,00

2992,50

Gebyr

100

52,00

48,00

Utgift tur

22210,00

Sum

61600

47514,45

59053,63

Resultat

32400

55242,53

4390,69

Budsjett 2014 
Inntekt
Medlemskontingent

70000

Billettinntekt

20000

Renter

2000

Sum inntekt

92000

 

 

 

 

Utgift
Honorar/reise

43000

 

 

Adm.kostnad

10000

Bank 31.12.2013

118887

Ekskursjon

5000

Forskotsbetalt kontingent 2013

19500

Rekvisita

2000

 

 

Annonser

8000

Netto bank 31.12.13

99387

Porto

3000

Resultat 2014

20900

Gebyr

100

 

 

Stipulert bank 31.12.14

120287

Sum utgift

71100

 
Resultat

20900

 

Styret i JSU takkar alle medlemmene.

Bryne, 20.02.2014

Egil Harald Grude

Gerd Marie Aa. Bekkeheien                    Dagfinn Carlsen      Gudrun Håland

Ingeborg Kristiansen                                Hallvard Nordås      Helge Lande


Comments are closed.