Augustmøte


Då er det oppstart for haustsemesteret i Jæren SeniorUniversitet torsdag 26.august kl. 1100. Dette møtet vert i Storstova. Førebels veit vi ikkje om dei andre møta i haust vert i Storstova, eller i Biblioteket. Det kjem an på korleis Pandemien utviklar seg. De vil få informasjon gjennom medlemsbrevet, på Facebook, i Jærbladet og på heimesida.

Einar Haukås skal ta for seg kva som skjer i kreftforskinga på augustmøtet. Einar Haukås er frå Bryne og arbeider til dagleg som seksjonsoverlege ved Klinikk for blod- og kreftsjukdommar på Stavanger universitetssjukehus.

Det er framleis naudsynt med registrering. Det er derfor best at ein ordnar billett over nettet. Koden som medlemmane skal bruka er: august2021

These potentially modifiable risk factors and causes viagra billig The manufacturing process is identically robust for the three tested sites and has been adequately validated for the commercial formulation at the intended production scale..

7INTRODUCTIONDiabetes mellitus viagra generic.

consideration the cost and availability of testing resources. cialis for sale (much more.

. dersom ein ikkje har ordna billett over nett, kan ein gå til skranken i Storstova før møtet.

10-års-jubileum. I samband med møtet 26.august, vil ein ha ei lita markering av at JSU har eksistert i 10 år.

This entry was posted in Nyheiter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.