Author Archives: senior

Januarmøte 2022

Velkommen til første møtet i 2022, 27.januar kl 1100 i Storsalen, Time Bibliotek. Møtet er eit samarbeid med Garborgnemnda og er del av Garborgdagane 2022. Per Buvik skal snakka om Garborgs Trætte Mænd som ironisk tidsdokument. Per Buvik er professor … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte i haustsemesteret

Tore Renberg kom ikkje,men 60 personar kom for å høyra Svein Egil Omdal  fredag 26.november. Tittelen på føredraget var “Stavanger forma Norge, men fyrst forma Jæren Stavanger”. Han snakka varmt om Stavanger, og kor viktig Stavanger var og er, samanlikna med … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Novembermøte med Tore Renberg

Tore Renberg har blitt sjuk, og møtet med han torsdag 25.11.21. må avlysast. Me håpar at han kan koma ein annan gong. Det blir likevel novembermøte. Svein Egil Omdal kjem for å halda føredraget han måtte avlysa i Folkeakademiet i oktober. … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Novembermøte

Siste møtet i haustsemesteret er 25.11.21 kl. 1100. Då kjem sjølvaste Tore Renberg. Han skal snakka om sitt forfattarskap og kjem då inn på både Hillevågsgjengen og Tallak til Ingeborg. Møtet vert i Storsalen på Time Bibliotek og er ope for … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte

103 møtte fram for å høyra om jødane på Jæren under 2.verdskrig.Ine Fintland tok først for seg alle jødane som budde i Rogaland i førkrigstida. Etter kvart snevra ho det inn til å gå grundigare inn på familien Becker som budde … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte med Ine Fintland

Brynejenta Ine Fintland skal på oktobermøtet ta for seg kva som skjedde med jødane på Jæren under 2.verdskrig. Ho kjem og til å snakka om jødar frå andre delar av landet og, kven dei var og kva som skjedde med … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Septembermøte

60 stk. var tilstades for å høyra Anne Mangen snakka om lesing på skjerm og papir. Pensjonerte pedagogar var nok i fleirtal i salen. Ho hadde eit bra innlegg som vart lagt fram  på ein god og lett forståeleg måte.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Septembermøte med Anne Mangen

Anne Mangen skal i septembermøtet ta for seg lesing på skjerm og papir. Interessant tema, ikkje minst for besteforeldre som skal forhalda seg til  digitale barnebarn. Mangen kjem til å stilla spørsmål om kor langt digitaliseringa av skulen skal gå, og kor … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Augustmøte

93 var tilstades i godveret for å høyra Einar Haukås snakka om det siste når det gjeld kreftforskning og  behandling. Det er eit komplisert tema, men han greidde å gjera det tilgjengeleg for oss lekfolk. Det var godt å høyra at … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Augustmøte

Då er det oppstart for haustsemesteret i Jæren SeniorUniversitet torsdag 26.august kl. 1100. Dette møtet vert i Storstova. Førebels veit vi ikkje om dei andre møta i haust vert i Storstova, eller i Biblioteket. Det kjem an på korleis Pandemien … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment