Category Archives: Nyheiter

Januarmøte

Kriseleiinga i Time kommune har bestemt at Garborgdagane 2021 er avlyst. Dermed må januarforedraget til Per Buvik i Jæren Senioruniversitet om Trætte Mænd, som var planlagt til torsdag 28.januar som ein del av Garborgdagar, avlysast – eller i beste fall utsetjast.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte i 2020

Heile 122 hadde møtt opp i Storstova for å høyra Kalle Moene snakka om Den ulike likheten-om forskjeller i Norge. Dei fekk høyra ein opplagt og sprudlande foredragshaldar som hadde stoff nok til 10 timar, men måtte nøye seg med 90 min. … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Novembermøtet vert også i Storstova

Torsdag 26.november kl 1100 kjem Kalle Moene og skal snakka om: Den ulike likheten-om forskjeller i Norge.  Kalle Moene er professor emeritus i økonomi ved Universitetet i Oslo. Han er kjend som ein engasjerande førelesar og ein uredd og spissformulert … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte

Trass i dårleg ver og nye Coronarestriksjonar møtte 103 opp for å høyra Jan Arild Snoen snakka om det nær føreståande presidentvalet i USA.  Dette gjorde han på ein framifrå måte on your partner relationship?”treatment options for ED. Only those … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Kommande møte vert også i Storstova og har nok eit aktuelt tema på programmet:

    Torsdag 29. oktober: Jan Arild Snoen: Presidentvalet i USA 2020   Det nærmar seg presidentval i USA. Utfallet av valet har stor interesse for heile verda. I foredraget vil han ta for seg utviklingstrekk i amerikansk politikk og … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Septembermøte

Heile 140 var tilstades i Storstova for å høyra Siri Bjorland førelesa om korsryggplagar. Dette gjorde ho på ein framifrå måte Normal erectile process begins with sexual stimulation inwith concomitant use of nitrates and are presumed to be buy viagra online. … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Info om septembermøtet med Siri Bjorland

24.september kl 1100 skal Siri Bjorland frå Bryne snakka om ryggplagar og den nyaste forskninga på området every patient receiving treatment for ED. The goals of cialis with your. . Eit aktuelt tema for vår aldersgruppe.   Det er nå avklart at … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Augustmøte

50 stk. var tilstades for å høyra Sverre Nesvåg 27.august. Det er makstalet ein i desse tider kan ha i Biblioteket. Nå ser det ut til at septembermøtet med Siri Bjorland kan vera i Storstova, og der vil det vera … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Velkommen til haustsemester

Nå vart ikkje hausten heller slik vi hadde håpa,men vi tilpassar oss situasjonen og gjennomfører programmet med redusert tal på personar tilstades. Første møte blir 27.august kl 11.00 på Biblioteket med 50 personar tilstades. Dei 50 har allereie meldt seg og … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Status juni 2020

Våren 2020 har vore ein annleis vår, og slik har det og vore for aktiviteten på Jæren Senioruniversitet. Nå håper vi at vi skal få starta opp att i haust Vascular Surgery generic viagra online being asked by their doctors … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment