Category Archives: Nyheiter

Torsdag 27. april kl.11.00: Sissel Gran: Inni er vi alltid unge

 «I en av de store vindusflatene så jeg plutselig et glimt av moren min, høy, tynn, med et litt steilt ganglag og et ubekvemt uttrykk i ansiktet. Problemet var bare at moren min var død for mange år siden. Personen … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Torsdag 25. mai kl.11.00: Kjersti Gravelsæter Berg: Kva skjer i Midtausten?

 Konflikten mellom israelarar og palestinarar i Midtausten vil ingen ende ta. Etter det siste regjeringsskiftet i Israel har spenninga auka endå nokre hakk, og ei fredsløysing kan synast fjernare enn nokon gong. I foredraget vil Kjersti Gravelsæter Berg snakka om … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Torsdag 23. februar kl.11.00: Tora Aasland: Samvirke mellom frivillighet og offentlig beredskap. Hvordan møte framtidige kriser?

 Beredskap har kome høgare på den politiske dagsordenen. Dramatiske hendingar som 22. juli-terroren og krigen i Ukraina har medverka til det, det same har ras, brannar og ulukker som viser at også det moderne, høgteknologiske samfunnet kan vera sårbart. Og … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Torsdag 30. mars kl.11.00: Victor Norman: Distrikts-Norge – utvikling eller forgubbing?

 Dei siste åra har protestane hagla mot kommunesamanslåingar og nedleggingar av lokalsjukehus, fødeavdelingar, skular og lensmannskontor. Distriktsopprøret har vore ei viktig årsak til Senterpartiet sin framgang og dermed til regjeringsskiftet hausten 2021. Men lar sentraliseringa og urbaniseringa seg snu? Det … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Torsdag 26. januar kl.11.00: Jan Zahl: Det mørke fastland etter 100 år

 I artikkelserien “Fra det mørke fastland”, som stod på trykk i Verdens Gang januar-mars 1893, teikna Arne Garborg eit dystert bilete av Stavanger og Jæren. Han skildra ein landsdel prega av gledeslaus pietisme og primitiv kulturløyse. Garborg smurde tjukt på, … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Kjetil Lund: Den dyrebare krafta Torsdag 27. oktober kl 11:00

Norge har i lang tid vore velsigna med billeg, fornybar elektrisk kraft. I framtida vil dette også vera ein endå viktigare ressurs med tanke på det grøne skiftet. Men sist vinter vart hushaldningar og næringsliv ramma av eit “straumsjokk”, då … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Tore Renberg Torsdag 24. november kl 11:00

Tore Renberg er ein av våre fremste, mest allsidige og produktive forfattarar. 50-åringen frå Stavanger har gitt ut nær 30 romanar, novellesamlingar og barnebøker. I tillegg har han skrive fleire teaterstykke og filmmanus. Han er også aktiv musikar, politikar og samfunnsdebattant. … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Jørn Øyrehagen Sunde: Demokratiet og rettsstaten i fare Torsdag 29. september kl 11:00

Demokrati, rettsstat og menneskerettar er avløyste av autoritære regime i Russland, Ungarn, Polen og Tyrkia. Den positive utviklinga i land som Kina og India har snudd, og sjølv i USA og Storbritannia har utviklinga dei siste åra vore urovekkjande. Då … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Kirsten Jæger Fjetland: Pårørande sin innsats – meiningsfylt hjelp eller sovepute for staten? Torsdag 25. august kl 11:00

Dei aller fleste av oss vil gjennom livet oppleva å vera pårørande. Det kan vera både som foreldre til barn og unge med nedsett funksjon og som pårørande til sjuke og gamle. Mange legg ned ein stor frivillig innsats i … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Møtet med Victor Norman er dessverre avlyst

Victor Norman har dessverre meldt sjukdomsforfall til møtet torsdag 19. mai. Det er kjedeleg, men er slikt som kan skje. Det vert for kort tid til å få til eit nytt program, så me ser oss nøydde til å avlyse … Continue reading

Posted in Nyheiter | Leave a comment