Dagsakuelt og utfordrande på første møtet i haustsemesteret

108 var tilstades og fekk høyra ei engasjert Bothild Åslaugsdotter Nordsletten gje beskjed om at vi er i ferd med å saga av den greina vi sit på, og då er det ikkje smart å gje gass. Ho fekk sagt at  ho hadde tru på at jærbonden hadde evne til omstilling. Det måtte ei haldningsendring til, samstundes som ho kom med mange konkrete råd og tips om kva bøndene og andre kunne og måtte gjera for å redda framtida for kloden vår. God klimapolitikk er og god jordbrukspolitikk.

Jærbladet hadde kalla inn til landbrukspolitisk debatt etter møtet i Senioruniversitetet. Mange sat igjen og fekk med seg debatten.

This entry was posted in Nyheiter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.