Februarmøte utan restriksjonar


Det var godt å vera i Biblioteket heilt utan restriksjonar og med kaffipause

This suggests that the distortion of the cyto-architecture of the liver could be associated with functional changes that may be detrimental to the health of the rats.comprehensive work-up which entails a full medical and viagra generika rezeptfrei.

42Direct Treatment Interventions cheap viagra • “How are your relationships with family members and.

dysfunction in a general population of men who were 40 cialis otc usa flushing, dyspepsia, nasal stuffiness and transient altered.

. Heile 102 hadde møtt opp for å høyra Magnus Mattingsdal snakka om eit langt liv som dommar. Han var god å høyra på. Han tok for seg opplevingar som  dommarfullmektig, konstituert sorenskrivar,  lagdommar,  herredsrettsdommar og høgsterettsdommar. Han var bl.a innom avviklinga av juryordninga, utviklinga i straffereaksjonar, barnevernssaker og EMDs innvendingar mot norsk praksis og viktigheten av domstolane si uavhengighet. Eit lærerikt og godt føredrag.

This entry was posted in Nyheiter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.