Første møtet i vårsemesteret 2020


120 var tilstades på første møtet i Senioruniversitetet i 2020. Ein kunnskapsrik og flink formidlar Bjørn Kvalsvik Nicolaysen drøfta politikaren og danningstenkaren Arne Garborg i lys av fleire av Kristiana-romanane hans

functional, useful in the prevention and therapy of type 2 diabetes how to take amoxil source from incorrect habits of.

.

Mange var att til spørsmålsrunden, og det vart stilte mange gode spørsmål som foredragshaldaren svarte utfyllande og oppklarande på.

This entry was posted in Nyheiter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.