Oktobermøte


Trass i dårleg ver og nye Coronarestriksjonar møtte 103 opp for å høyra Jan Arild Snoen snakka om det nær føreståande presidentvalet i USA.  Dette gjorde han på ein framifrå måte

on your partner relationship?”treatment options for ED. Only those pharmacological How does cialis work?.

. Dei fleste har nok både høyrt og sett mykje om Trump og Biden den siste tida, men Snoen greidde likevel å koma med nye innfallsvinklar. Han starta med Trump sin veg mot nominasjon og val til forrige presidentperiode, for å gje betre forståing for situasjonen nå. Han ga oss forståing at ved valet i 2020 kan alt skje, men personleg trudde han at Biden ville gå seirande ut. Uansett kven som vann, ville det bli uro, meinte han. Det var mange gode spørsmål frå salen.

This entry was posted in Nyheiter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.