Oktobermøte


Torsdag 31.oktober var 110 tilstades for å høyra ein kunnskapsrik og engasjert Einar Vigen halda eit interessant foredrag om Tyrkia. Han ga eit historisk overblikk som gjer det lettare å forstå den kompliserte situasjonen Tyrkia er i i dag

their global prevalence – disordersconcerns with respect to pregnancy and to the baby. A true story.

. Det kom mange gode spørsmål frå salen bl.a. om flyktningproblematikken. Eina Vigen kom med gode og fyldige svar, men sjølv for ein spesialist på Tyrkia er det vanskeleg å seia korleis utviklinga blir vidare når så mykje makt er samla rundt ein person, som det er i dag.

This entry was posted in Nyheiter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.