Interessant februarmøte

Trass i vinterferie, godver og VM på ski, møtte 111 opp i dag på Senioruniversitetet for å høyra Jostein Magnussen foredra om stemmestyrte dingsar, kunstig intelligens og tingenes internett. Han greidde å formidla eit interessant og komplisert emne på ein forståeleg og humoristisk måte.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Februarmøte i Senioruniversitetet

Minner om februarmøtet i senioruniversitetet 28.februar 2019. Då skal Jostein Magnussen snakka om “Tingenes internett”, kunstig intelligens og stemmestyrte dingsar. Kor er vi og kor går vi? Kva retning tek det oss som menneske? Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Flott start på 2019 i Jæren Senioruniversitet

Heile 150 hadde møtt opp for å høyra Gudleiv Bø leia oss på ein strukturert og framifrå måte fram mot Arne Garborgs syn på kristendommen og Jesus. Det kom fram at Garborg såg på Jesus som ein frigjeringsteolog som kjempa for eit meir rettferdig samfunn, meir enn  enn ein Gud. Eit veldig tankevekkjande og interessant foredrag.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Første møte i 2019

Minner om første møtet på Senioruniversitetet. Det skal vera 24.januar på Biblioteket, og det er Gudleiv Bø som skal snakka om Jesus frå Jæren. Arne Garborgs kristendom. Dette høyrest veldig spanande ut, og vi håper mange får det med seg.

Det er ein del av Garborgdagane 2019.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Veldig bra avslutting på 2018

112 var tilstades på siste møtet dette året. Det var veldig spanande å høyra Janne Stigen Drangsholt drøfta kva som gjer litteratur klassisk. Det overraska nok mange at det er så få kvinner blant dei som kan reknast som klassiske forfattarar. Dei fleste var nok meir motiverte for å lesa klassisk litteratur etter å ha høyrt Janne Stigen Drangsholt.

Takk for at de har møtt så godt opp på møta våres i 2018 og velkommen til nytt møteår i 2019. Vi  startar opp torsdag 24.januar. Då skal Gudleiv Bø ta for seg Jesus frå Jæren, Arne Garborgs kristendom. Det vil vera ein del av Garborgdagane 2019. Møtet vert til vanleg tid kl 1100. På kvelden same dagen kjem Janne Stigen Drangsholt att, denne gongen saman med radarparet Skjæveland og Kvinnesland.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte på Senioruniversitetet i 2018

Minner om møtet med Janne Stigen Drangsholt som skal vera 29.november kl 1100. Det vert heilt sikkert eit bra møte med ei interessant dame som vi høyrer bl.a i Utakt i NRK og i ein del andre program. Ho har gitt ut fleire bøker, den siste kom denne hausten. På vårt møte stiller ho spørsmålet: Skal vi lese klassisk litteratur?  Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Nok ein gong eit tankevekkjande og interessant møte

122 var tilstades 22.oktober for å høyra Anders Vassenden førelesa om korleis olja har endra Stavanger regionen, sett med ein forskar sine augo. Han tok utgangspunkt i boka: Hva har oljen gjort med oss?  Som sagt, nok eit godt møte.

Neste møte er 29.november. Då kjem Janne Stigen Drangsholt. Ho stiller spørsmålet : Skal vi lese klassisk litteratur. Vi gler oss til svaret.

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Rekordmange frammøtte

Møtet med Geir Sverre Braut var svært vellukka. Rekordmange,heile 191, møtte.Innhaldet var interessant ,og det var godt presentert.

Då ynskjer vi velkommen til oktobermøtet som blir 25.oktober kl.11.00. Då skal Anders Vassenden snakka om korleis oljå har forandra Rogaland.Kulturelle endringar i oljealderen.       Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Septembermøte

Minner om møtet med Geir Sverre Braut 27.september kl.1100. Han skal snakka om Aldring,helse og det gode liv. Det høyrest ut som ei positiv vinkling på noko vi alle er opptekne av.    Vel møtt!

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oppstart haustsemesteret

Bernt Hagtvet sytte for ein svært god oppstart av haustsemesteret. Heile 142 var tilstades og fekk høyra om årsaka til 68 opprøret i forskjellige land i Europa og i USA. Han drøfta meir enn han konkluderte, samstundes som han viste at dette kunne han mykje om og delte med oss på ein framifrå måte.

Posted in Nyheiter | Leave a comment