Vellukka aprilmøte

94 var tilstades på aprilmøtet med Siri Kalvig.Dei fekk høyra ei frisk og inspirerande dame foredra om investeringsfirmaet SNØ og om nåverande og framtidige energikjelder. Ho stilte spørsmål om motivasjonen i vårt fylke var sterk nok til å satsa på sol, vind og vatn. Sjølv hadde ho tru på at vi i Rogaland låg godt an, men ho var og tydeleg på at dette er det viktigaste spørsmålet i vår tid.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Aprilmøte med Siri Kalvig

Minner om neste møte som er torsdag 25.april. Då kjem Siri Kalvig, og hennar tema er: Greier Rogaland det grønne skiftet? Då tenker vi på Stavanger som oljehovedstad og skiftet mot andre energikjelder. Korleis vil vi greia oss økonomisk og miljømessig? Dette bør vera veldig aktuelt for alle.
Siri Kalvig er ei travel dame, så ho forlet oss kl 1200 .Det betyr at spørsmål og førelesing vert i eitt, og kaffikoppen kan ein ta på kafeen etter møtet.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Brexit

111 var tilstades i dag for å høyra Kristian Steinnes gje svar på alt om Brexit. Vi fekk ikkje svar, men han klargjorde mykje rundt Brexit. Han ga oss eit historisk tilbakeblikk slik at vi fekk ei betre forståing av det som har skjedd.
Pr. i dag er alt uavklart. Det er ikkje usannsynleg at det vert ei ny folkerøysting. I ei ny folkerøysting vil ein denne gongen vita meir om konsekvensene med å gå ut av EU enn ein visste i 2016.
Det var mange gode spørsmål til Steinnes frå salen.
Etter møtet var det årsmøte.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Mars møte om Brexit

Minner om marsmøtet i Jæren Senioruniversitet 28.mars kl 1100 der Kristian Steinnes skal snakka om Brexit. Det bør vera eit veldig aktuelt tema akkurat nå. Ikkje la denne sjansen gå i frå deg til å få klargjort eit komplisert tema!
Det blir årsmøte i Jæren Senioruniversitet rett etter det ordinære møtet.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Interessant februarmøte

Trass i vinterferie, godver og VM på ski, møtte 111 opp i dag på Senioruniversitetet for å høyra Jostein Magnussen foredra om stemmestyrte dingsar, kunstig intelligens og tingenes internett. Han greidde å formidla eit interessant og komplisert emne på ein forståeleg og humoristisk måte.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Februarmøte i Senioruniversitetet

Minner om februarmøtet i senioruniversitetet 28.februar 2019. Då skal Jostein Magnussen snakka om “Tingenes internett”, kunstig intelligens og stemmestyrte dingsar. Kor er vi og kor går vi? Kva retning tek det oss som menneske? Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Flott start på 2019 i Jæren Senioruniversitet

Heile 150 hadde møtt opp for å høyra Gudleiv Bø leia oss på ein strukturert og framifrå måte fram mot Arne Garborgs syn på kristendommen og Jesus. Det kom fram at Garborg såg på Jesus som ein frigjeringsteolog som kjempa for eit meir rettferdig samfunn, meir enn  enn ein Gud. Eit veldig tankevekkjande og interessant foredrag.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Første møte i 2019

Minner om første møtet på Senioruniversitetet. Det skal vera 24.januar på Biblioteket, og det er Gudleiv Bø som skal snakka om Jesus frå Jæren. Arne Garborgs kristendom. Dette høyrest veldig spanande ut, og vi håper mange får det med seg.

Det er ein del av Garborgdagane 2019.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Veldig bra avslutting på 2018

112 var tilstades på siste møtet dette året. Det var veldig spanande å høyra Janne Stigen Drangsholt drøfta kva som gjer litteratur klassisk. Det overraska nok mange at det er så få kvinner blant dei som kan reknast som klassiske forfattarar. Dei fleste var nok meir motiverte for å lesa klassisk litteratur etter å ha høyrt Janne Stigen Drangsholt.

Takk for at de har møtt så godt opp på møta våres i 2018 og velkommen til nytt møteår i 2019. Vi  startar opp torsdag 24.januar. Då skal Gudleiv Bø ta for seg Jesus frå Jæren, Arne Garborgs kristendom. Det vil vera ein del av Garborgdagane 2019. Møtet vert til vanleg tid kl 1100. På kvelden same dagen kjem Janne Stigen Drangsholt att, denne gongen saman med radarparet Skjæveland og Kvinnesland.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte på Senioruniversitetet i 2018

Minner om møtet med Janne Stigen Drangsholt som skal vera 29.november kl 1100. Det vert heilt sikkert eit bra møte med ei interessant dame som vi høyrer bl.a i Utakt i NRK og i ein del andre program. Ho har gitt ut fleire bøker, den siste kom denne hausten. På vårt møte stiller ho spørsmålet: Skal vi lese klassisk litteratur?  Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment