Hausten 2021

Vårsemesteret er over og styret førebur haustsemesteret. Det meste er klart:

26.august: Einar Haukås, seksjonsoverlege,SUS. Kva skjer i kreftforskinga?

30.september: Anne Mangen,professor i lesevitenskap: Lesing på skjerm og papir.

28.oktober: Ine Fintland.førstearkivar, Statsarkivet i Stavanger: Korleis gjekk det med jødane i Rogaland under krigen?

25.november: Litterært program. Ikkje avklart kven som kjem.

10 årsjubileum

Jæren SeniorUniversitet starta opp i 2011. Det betyr at det er 10 årsjubileum i 2021. Det blir ei enkel markering av dette i samband med augustmøtet.

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Første og siste møte våren 2021

27.mai var 68 medlemmer tilstades i Storstova for å høyra Terje Tvedt forelesa om De lange linjers historie og forholdet mellom USA og Kina. Han greidde å få fram likskap og forskjell mellom Kina og USA. Han viste og kva som var styrke og svakhet hos kvar av dei. Han var bl. a. innom økonomi, infastruktur, klima og forsvar.Han konkluderte med at USA nok ville klare seg best på flest område på lang sikt.  Etter forelesinga var det mange gode spørsmål som han svarte oppklarande på.

Dette var siste møtet for to av styremedlemmene, og derfor vart dei hylla med  musikalske innslag, framførte på ein framifrå måte av Ragnhild Hansen.

Årsmøtet for 2020, som har vore utsett fleire gonger, vart endeleg gjennomført i forlenging av maimøtet.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Aprilmøte

Sjølv om det ser ut som om vi går mot lysare tider når det gjeld smittetrykk og vaksinering, ser vi oss nødt til å avlysa aprilmøtet med Einar Haukås. Han skulle forelesa om Kva skjer med kreftforskinga? Programmet skal etter avtale med forelesar setjast opp i haustsemesteret.

Årsmøtet for 2021 som skulle vore i samband med aprilmøtet, vert utsett til maimøtet, 27.mai.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Marsmøte

Smittestatusen i området er framleis god, men det nasjonale smittetalet er svært høgt. Det nasjonale rådet om å utsetja eller avlysa kulturarrangement som samlar personar frå fleire kommunar, gjeld framleis. Styret ser dermed ikkje anna løysing enn å avlysa, eller utsetja møtet 18.mars der Anne Mangen skulle forelesa om Lesing på skjerm og papir.

Årsmøtet for 2021 skulle og vore 18.mars.           Det blir utsett til møtet som er planlagt 29.april.

Tiårsjubeleum for Jæren SeniorUniversitet.         I april er det 10 år sidan JSU vart stifta. Styret hadde planlagt ei markering i tilslutning til forelesinga 29.april. Dette arrangementet blir flytta til første møtet i haust, dvs.26.august.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Februarmøte

Smittesituasjonen i vårt område er nå god, men det nasjonale rådet om å utsetja eller avlysa  kulturarrangement som samlar folk frå fleire kommunar står framleis ved lag. Med ein medlemsmasse frå seks kommunar, der dei fleste medlemmene pga.alder er i risikogruppa for pandemien, er det vanskeleg å oversjå rådet om ikkje å blanda personar frå fleire kommunar.  Av den grunn har styret gjort vedtak om å avlysa/utsetja forelesinga til Jørn Øyrehagen Sunde torsdag 25.februar.

Vi minner om at alle som har betalt kontingent for 2020 skal sleppa med halv kontingent for 2021. Sjå medlemsbrevet for februar.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Januarmøte

Kriseleiinga i Time kommune har bestemt at Garborgdagane 2021 er avlyst. Dermed må januarforedraget til Per Buvik i Jæren Senioruniversitet om Trætte Mænd, som var planlagt til torsdag 28.januar som ein del av Garborgdagar, avlysast – eller i beste fall utsetjast.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte i 2020


Heile 122 hadde møtt opp i Storstova for å høyra Kalle Moene snakka om Den ulike likheten-om forskjeller i Norge. Dei fekk høyra ein opplagt og sprudlande foredragshaldar som hadde stoff nok til 10 timar, men måtte nøye seg med 90 min. Han meinte at Norge og Sverige, og til dels Danmark ligg nokolunde likt når det gjeld likskap, og vi ligg langt framfor bl.a. USA og land i Asia.  Likskapen i Norge har skapa grobotn for den sosiale velferdsordninga vår, og gode sosiale velferdsordningar skapar mot til innovasjon og kreativitet.  Men likhetsmodellen som har skapt velferdssamfunnet vårt, er under press
. Ikkje dei enkelte vedtak, men summen av dei går i feil retning, skapar ulikheter

 

.

Dette var siste møtet i 2020, og styret vil takka for godt frammøte i det spesielle året vi har hatt, og ynskja velkommen til vårsemesteret.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Novembermøtet vert også i Storstova


Torsdag 26.november kl 1100 kjem Kalle Moene og skal snakka om: Den ulike likheten-om forskjeller i Norge.  Kalle Moene er professor emeritus i økonomi ved Universitetet i Oslo. Han er kjend som ein engasjerande førelesar og ein uredd og spissformulert samfunnsdebattant. Kalle Moene vil mellom anna snakka om korleis dei økonomiske forskjellane har utvikla seg i Norge samanlikna med andre land, kva som er drivkreftene for slike forskjeller, og kva som kan gjerast for å redusera dei, om det er politisk ønskeleg.

Vi har god erfaring med å ha møte i Storstova, og vi trur at dette er noko av det beste ein kan ha i forhold til gjeldande smittereglar. For å følgja smittevernråda oppmodar vi til å registrera seg på førehånd via Storstova sitt billettsystem. Det vil og vera mogeleg å registrera seg i billettskranken i god tid før møtestart

injectable alprostadil and bleeding cheap viagra online echocardiogram for a.

. Velkommen skal de vera til siste møtet i 2020.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte


Trass i dårleg ver og nye Coronarestriksjonar møtte 103 opp for å høyra Jan Arild Snoen snakka om det nær føreståande presidentvalet i USA.  Dette gjorde han på ein framifrå måte

on your partner relationship?”treatment options for ED. Only those pharmacological How does cialis work?.

. Dei fleste har nok både høyrt og sett mykje om Trump og Biden den siste tida, men Snoen greidde likevel å koma med nye innfallsvinklar. Han starta med Trump sin veg mot nominasjon og val til forrige presidentperiode, for å gje betre forståing for situasjonen nå. Han ga oss forståing at ved valet i 2020 kan alt skje, men personleg trudde han at Biden ville gå seirande ut. Uansett kven som vann, ville det bli uro, meinte han. Det var mange gode spørsmål frå salen.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Kommande møte vert også i Storstova og har nok eit aktuelt tema på programmet:


 

 

Torsdag 29. oktober: Jan Arild Snoen: Presidentvalet i USA 2020

 

Det nærmar seg presidentval i USA. Utfallet av valet har stor interesse for heile verda. I foredraget vil han ta for seg utviklingstrekk i amerikansk politikk og visa korleis landet er blitt stadig meir polarisert. Han vil ta temperaturen på innspurten av valkampen og analysera kva som til slutt kan avgjera utfallet

• Pelvic / perineal / penile trauma : cialis generic – Symptom intensity and impact scales could be used for.

.

 

Jan Arild Snoen er forfattar, samfunnsdebattant og kommentator i tidsskriftet Minerva, med amerikansk politikk som spesialfelt. Han har i haust gitt ut boka:

 

Trump-sjokket – hvordan kunne han vinne – og kan han vinne igjen? Snoen har med seg boka for sal og signering

 

Merk at møtet, som sagt over, vert i Storstova (gamle Bryne Kino) og startar kl. 11:00. Lokalet ligg i om lag same avstand frå jernbanestasjonen som biblioteket, og det er parkerings-plass med automatbetaling rett ved.

 

For å følgja smittevernråda oppmodar me sterkt medlemmene til å registrera seg via billettsystemet i Storstova (trykk på blå skrift)https://checkout.ebillett.no/301/events/56883/purchase/setup?q=/301/events/56883/purchase/corona&kanal=dxf#!

Info til dei som ikkje har brukt Storstova sitt billettsystem før: Alle må fylla ut e-postadresse og eit unikt/personleg passord (forskjellig frå koden du brukar for å få gratis billett). Ha med billetten på smarttelefonen eller i papirutskrift for å finna rett plass. Dersom du ikkje får dette til, kan du registrera deg i billettskranken i god tid før møtestart og få billetten der, men då må du registrera namn og telefonnummer på plassen (skriv dette på ein lapp på førehand for å spara tid).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment