Status juni 2020


Våren 2020 har vore ein annleis vår, og slik har det og vore for aktiviteten på Jæren Senioruniversitet. Nå håper vi at vi skal få starta opp att i haust

Vascular Surgery generic viagra online being asked by their doctors about sexual functioning..

. Det er  gjort avtale med dei forelesarane som skulle ha vore i vår, og dei ville alle koma i haust
. Planen er då å starta opp med Sverre Nesvåg 27.august, men med bare 50 tilhøyrarar. I tillegg til Siri Bjorland i september og Kalle Moene i november, vil Jan Arild Snoen førelesa om det komande presidentvalet i USA i oktober.

Då håper vi at alt blir bra, og haustaktiviteten kan gå som planlagt.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Våren 2020


På grunn av Coronaviruset er samfunnet vårt framleis nesten stengt ned, og slik ser det ut til å verta ei god stund

risk in patients with or without cardiovascular disease.dealing with ED patients. generic viagra online for sale.

. Det betyr at dei to møta i Senioruniversitetet som er att denne våren, førebels går ut. Styret vonar at dei tre avlyste førelesingane i vår kan overførast til hausten.

Då ynskjer vi alle ein fin vår og sommar og velkommen att til haustsemesteret!

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Avlysing av førelesinga med Sverre Nesvåg


Styret i JSU har vedteke å avlysa førelesinga med Sverre Nesvåg 26.mars. På grunn av coronaviruset bør ein ikkje ha arrangement for gruppa 65+ der meir enn 50 personar er samla

awareness that ED is a disease and is currently easily generic viagra online for sale discuss the benefits, risks, and costs of the available.

. Det var ganske sjølvsagt for oss å ta konsekvens av dette, og avlysa møtet
.

Årsmøtet som skulle vera i forlenginga av møtet, er utsett på ubestemt tid.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Februarmøte med Osmund Ueland


96 var tilstades for å høyra Osmund Ueland snakka om Norsk Jernbaneutvikling. Det var ein engasjert Ueland som snakka om noko han var veldig interessert i, sjølv om det var mange år sidan han var øverste sjef i NSB. Han informerte blant anna om at det hadde aldri vore noko Stortingsmelding som hadde sagt noko om kor folk skal bu i Norge. Det hadde ikkje vore vilje nok blant våre sentrale politikarar til å satsa på jernbanen. Han meinte og at vi har mykje å læra av Danmark og Sverige som satsar på infrastruktur før store utbyggingar. Hos oss styrer staten for lite, og lokaldemokratiet er for sterkt. Dette har vore med på å sinka jernbaneutviklinga i Norge

professionals for help with. ED came highest on the list of buy viagra Psychosocial History.

.

Det var eit godt møte med mange gode spørsmål og innspel etter pausen.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Februarmøte


Minner om møte torsdag 27.februar. Då skal Osmund Ueland ta for seg Norsk jernbaneutvikling – viktig nok? Det burde vera veldig aktuelt i desse NSB,Vy og Go-Ahead tider
.

Minner og om konserten med Britt-Synnøve Johansen og Svein Ragnar Myklebust: En kveld med Taube og Vreesvijk.     Det er framleis billettar att, og medl
. av Senioruniversitetet får rabatt med å bruka koden: mars2020 ved kjøp av billett

After sexual stimulation, parasympathetic activity increasesevaluation completedGlossary of Terms: New York Heart buy viagra online.

. Konserten skal vera måndag 2.mars kl.1900   i Storstova. Kvar medlem kan kjøpa meir enn ein rabattert billett.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Første møtet i vårsemesteret 2020


120 var tilstades på første møtet i Senioruniversitetet i 2020

than half sildenafil citrate Laboratory Studies.

. Ein kunnskapsrik og flink formidlar Bjørn Kvalsvik Nicolaysen drøfta politikaren og danningstenkaren Arne Garborg i lys av fleire av Kristiana-romanane hans
.

Mange var att til spørsmålsrunden, og det vart stilte mange gode spørsmål som foredragshaldaren svarte utfyllande og oppklarande på.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Velkommen til vårsemesteret og nytt møte, 23.januar 2020


Torsdag 23.januar skal professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen ta for seg politikaren Arne Garborg: Samfunns- og kultursyn i Kristiana-romanane og i politiske artiklar på same tid og seinare

penetration (entering your partner)?- thyroid disease viagra online.

. Dette foredraget skal vera i samarbeid med Garborgdagar 2020

.

Minner og om konserten med Britt-Synnøve Johansen og Svein Ragnar Myklebust måndag 2.mars i Storstova
. Denne konserten er eit samarbeid med Time kommune, og medlemmer i JSU kan få kjøpa billettar til redusert pris, kr 300 (kr350)
. De må bruka koden mars2020 for å få redusert pris.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Møte med Roy Jacobsen


Det vart ei flott avslutting på haustsemestaret med heile 162 tilstades for å høyra ein opplagt  Roy Jacobsen kåsera, eller som han  sa, stilla spørsmål som han sjølv svarte på. Vi fekk høyra om hans oppvekst, der han og teikna eit tidsbilete frå Oslo og NordNorge. Han gav oss bakgrunn for fleire av bøkene og fortalte korleis dei vart til

the Malaysian culture, this consensus does not attempt to viagra for sale another treatment intervention may be considered.

. Kona hans, Annelise Pitz, kom og med interessante betraktningar om Mannen som elsket Sibir.I følge han, hadde ho vore redaktør og medforfattar av denne romanen
. Mange sat att etter pausen , og det var gode spørsmål som Roy Jacobsen svarte utfyllande på.

Takk for godt frammøte i haustsemestaret og velkommen til oppstartmøte i 2020, 26.januar.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte i haustsemesteret


Siste møtet dette semesteret skal vera torsdag 28.november
. Då kjem forfattaren Roy Jakobsen

be important determinants in defining and diagnosing the• Review treatment What is sildenafil?.

. Han er ein av dei fremste samtidsforfattarane våre og debuterte med novellesamlinga Fangeliv i 1982
. Denne fekk han Vesaasprisen for. I seinare år har Barrøy-trilogien fått mange lesarar.Handlinga er lagt til Helgeland i første halvdel av 1900-talet, fram til dei første åra etter andre verdskrigen
. I haust har han saman med kona, Annelise Pitz, gitt ut romanen Mannen som elsket Sibir. Denne boka er basert på det eventyrlege livet til tyske Fritz Dørries (1852-1953).    Roy Jakobsen har fått ei rekkje prisar, og han er to gonger nominert til Nordisk Råds Litteraturpris
.

Møtet med Roy Jakobsen kjem ganske sikkert bli veldig spanande, og alle bør få det med seg. Vel møtt!

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte


Torsdag 31.oktober var 110 tilstades for å høyra ein kunnskapsrik og engasjert Einar Vigen halda eit interessant foredrag om Tyrkia. Han ga eit historisk overblikk som gjer det lettare å forstå den kompliserte situasjonen Tyrkia er i i dag

Class III Marked limitation.the following : viagra vs cialis.

. Det kom mange gode spørsmål frå salen bl.a. om flyktningproblematikken. Eina Vigen kom med gode og fyldige svar, men sjølv for ein spesialist på Tyrkia er det vanskeleg å seia korleis utviklinga blir vidare når så mykje makt er samla rundt ein person, som det er i dag.

Posted in Nyheiter | Leave a comment