Veldig bra avslutting på 2018

112 var tilstades på siste møtet dette året. Det var veldig spanande å høyra Janne Stigen Drangsholt drøfta kva som gjer litteratur klassisk. Det overraska nok mange at det er så få kvinner blant dei som kan reknast som klassiske forfattarar. Dei fleste var nok meir motiverte for å lesa klassisk litteratur etter å ha høyrt Janne Stigen Drangsholt.

Takk for at de har møtt så godt opp på møta våres i 2018 og velkommen til nytt møteår i 2019. Vi  startar opp torsdag 24.januar. Då skal Gudleiv Bø ta for seg Jesus frå Jæren, Arne Garborgs kristendom. Det vil vera ein del av Garborgdagane 2019. Møtet vert til vanleg tid kl 1100. På kvelden same dagen kjem Janne Stigen Drangsholt att, denne gongen saman med radarparet Skjæveland og Kvinnesland.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte på Senioruniversitetet i 2018

Minner om møtet med Janne Stigen Drangsholt som skal vera 29.november kl 1100. Det vert heilt sikkert eit bra møte med ei interessant dame som vi høyrer bl.a i Utakt i NRK og i ein del andre program. Ho har gitt ut fleire bøker, den siste kom denne hausten. På vårt møte stiller ho spørsmålet: Skal vi lese klassisk litteratur?  Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Nok ein gong eit tankevekkjande og interessant møte

122 var tilstades 22.oktober for å høyra Anders Vassenden førelesa om korleis olja har endra Stavanger regionen, sett med ein forskar sine augo. Han tok utgangspunkt i boka: Hva har oljen gjort med oss?  Som sagt, nok eit godt møte.

Neste møte er 29.november. Då kjem Janne Stigen Drangsholt. Ho stiller spørsmålet : Skal vi lese klassisk litteratur. Vi gler oss til svaret.

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Rekordmange frammøtte

Møtet med Geir Sverre Braut var svært vellukka. Rekordmange,heile 191, møtte.Innhaldet var interessant ,og det var godt presentert.

Då ynskjer vi velkommen til oktobermøtet som blir 25.oktober kl.11.00. Då skal Anders Vassenden snakka om korleis oljå har forandra Rogaland.Kulturelle endringar i oljealderen.       Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Septembermøte

Minner om møtet med Geir Sverre Braut 27.september kl.1100. Han skal snakka om Aldring,helse og det gode liv. Det høyrest ut som ei positiv vinkling på noko vi alle er opptekne av.    Vel møtt!

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oppstart haustsemesteret

Bernt Hagtvet sytte for ein svært god oppstart av haustsemesteret. Heile 142 var tilstades og fekk høyra om årsaka til 68 opprøret i forskjellige land i Europa og i USA. Han drøfta meir enn han konkluderte, samstundes som han viste at dette kunne han mykje om og delte med oss på ein framifrå måte.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Velkomen til haustsemester

Etter den flottaste sommaren vi kan hugsa, er vi nå klare for haustoppstart på Senioruniversitetet. Første møte vert 30.august, og føredragshaldar er professor emeritus Bernt Hagtvet. Han skal ta for seg 1968-opprøret: Utopisk vårløsing eller politisk villfarelse?

Dei fleste av oss burde ha knaggar å henga dette på. Møtet er som vanleg frå kl.1100 til kl.1300 på Time Bibliotek. Velkomen skal de vera!

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Møte i godveret

Møtet med Målfrid Braut Hegghammer samla 86 tilhøyrarar. Desse kom trass i finveret, og det angra dei heilt sikkert ikkje på. Ei dyktig dame som hadde god greie på det ho snakka om og formidla det “skremmande” stoffet på ein framifrå måte.

Neste møte er 30.august. Då skal Bernt Hagtvet snakka om 1968-opprøret.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Møte 31.mai

Minner om møte med Målfrid Braut Hegghammer torsdag 31.april kl.1100. Ho skal snakka om diktatorar og kjernevåpen. Dette er siste møtet i vårsemesteret.

Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Nok eit godt møte

Heile 149 møtte fram for å høyra Kjersti Hetland førelesa om “stormakta” Kina. Ho leverte!  Det var eit svært interessant foredrag, framført på ein ypperleg måte.

Neste møte er 31.mai.Då skal Målfrid Braut Hegghammer snakka om “Diktatorar og kjernevåpen”

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment