ProgramJæren SeniorUniversitet (JSU)

Program for haustsemesteret 2019

Torsdag 29. august: Bothild Å. Nordsletten: Jærlandbruket i framtida – Dekk & diesel eller grønt lokomotiv?

image001Mjølk av havre, 3D-printa kjøt utan «drap» på dyr – og klimaendringar me berre har sett starten på. Jæren er ein av dei aller viktigaste matproduserande regionane i landet, og bøndene her er kjende for stor produksjon og pågangsmot. No utfordrar global oppvarming, nye forbrukartrendar og dyrevelferdskrav måten dei driv på.

Samstundes blir gardane færre og større. Korleis taklar landbruket desse endringane? Er jærbonden så om-stillingsdyktig som han har ord på seg for å vera?    Bothild Å. Nordsletten snakkar om snubletrådane og gullsjansane på vegen fram

52SHARED CARE CONCEPT (29) Page 53SHARED CARE CONCEPT (29) För närvarande endast ca 10% av de ED drabbade söker behandling. viagra non prescription Specifikationerna för lösningsmedel och reagens anses också vara tillfredsställande för sådana material..

Hypertension d. viagra 70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild..

Däremot betydligt färre (ungefär en av fem) är medvetna om att diabetes och högt blodtryck – både betydande riskfaktorer – är orsaker till ED.) Har den högsta medelvärdet för komponenter: Totalt protein, albumin, ALT och AST. viagra kvinna.

Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn saquinavir, en CYP3A4-hämmare, vid steady state (1200 mg tre gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en ökning 140% av sildenafil Cmax och en ökning av sildenafil AUC 210%. apotek på nätet Des-metylering vid N-metyl piperazin-delen ger UK-103..

Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna. viagra Den nödvändiga beroendet av patientrapporter innebär att kulturella faktorer och patient läkare kommunikation kommer att vara viktiga faktorer i att definiera och diagnostisera sjukdomen..

En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0.det var vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade. brand cialis online.

.

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten er redaktør i fagbladet Bondevennen. Ho har mastergrad i statsvitskap frå London School of Economics med tidlegare Sovjetunionen som spesiale. Har jobba i utanrikstenesta og vore humlerøktar på Taksdal. Røktar bier og dyrkar mat i hagen. Jærbu på sin hals.

Torsdag 5. september: Dagstur til Figgjo Fajanse og Ørsdalen (sjå utfyllande program i medlemsbrev for juni 2019)

Torsdag 26. september: Elisabeth Gråbøl-UndersrudBio- og genteknologi – nyvinningar og etiske dilemma

image003Bioteknologiske nyvinningar gjer det mogeleg å skapa resultat som tidlegare var science fiction. Kvinner i sekstiåra kan få barn med assistert befruktning. Foster kan testast for kjønn, sjukdommar og eigenskapar før abortgrensa. Ved hjelp av avansert genterapi kan me endra eigenskapar hos menneske, og dei første designarbabyane er alt født i Kina. Stamceller kan nyttast i større grad til nye behandlingar for sjukdommar me ikkje tidlegare kunne kurera. Foredraget vil gi ein oversikt over aktuelle problemstillingar innan bioteknologi og genteknologi og etiske spørsmål som vert reist.

Elisabeth Gråbøl-Undersrud har ei doktorgrad i molekylærbiologi frå Universitetet i Oslo

In diabetic patients Has been proposed a mechanism – in patients with lipodystrophy, or in consequenceVardi Y, Appel B, Kilchevsky A., Gruenwald I. Does not was perciÃ2 need any form of anesthesia. Patients novaivf.com.

. Ho var i mange år leiar for ei forskingsgruppe ved Oslo Universitetssjukehus som forska på stamceller, og har vore gjesteforskar ved fleire universitet i utlandet. Sidan 2015 har ho vore seniorrådgivar i Bioteknologirådet og frå januar 2019 vore nestleiar i rådet.

Torsdag 31. oktober: Einar Wigen: Det nye, autoritære Tyrkia

image005Etter kuppforsøket i 2016 har president Tayyip Erdoğan tatt Tyrkia i stadig meir autoritær retning. Medan makta blir samla på færre hender, blir politikken meir uforutseieleg og den internasjonale innverknaden til landet svakare.

Økonomien kan visa seg å vera Erdoğans svake punkt, men hittil har han unngått den store krisa. Tyrkia-ekspert Einar Wigen gir eit innblikk i dagens tyrkiske politikk og ser framover.

Einar Wigen er førsteamanuensis i Tyrkia-studiar ved Universitetet i Oslo. Forskinga hans spenner frå tyrkisk og osmansk språk og historie, via steppenomadane sin innverknad på eurasisk statsbygging til politisk legitimitet i dagens Tyrkia. Han jobbar nå med eit prosjekt om vaksinasjonspolitikk og epidemiar i Tyrkia.

Torsdag 28. november: Møte med forfattaren Roy Jacobsen

image007Roy Jacobsen (f.1954) er ein av dei fremste samtidsforfattarane våre. Han debuterte med novellesamlinga Fangeliv i 1982, som han fekk Vesaas-prisen for. Det store gjennombrotet kom i 1991 med Seierherrene, ein slektsroman om arbeidarklassens veg frå fattigdom til velferd og samfunnsmakt.

I seinare år har Barrøy-trilogien (De usynlige, Hvitt hav og Rigels øyne) fått mange lesarar. Handlinga er lagt til Helgeland i første halvdel av 1900-talet, fram til 1945.

Roy Jacobsen har fått ei rekkje prisar, og er to gonger nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Bøkene hans er omsette til 31 språk

ED must also be distinguished from other sexual disorders• Pelvic / perineal / penile trauma : sildenafil 100mg.

. Han er ein svært etterspurd forfattar både i inn- og utland, og Jæren Senioruniversitet er svært glade for at han vil koma og fortelja om sin forfattarskap.

**********************

JSU sine møte er på Time bibliotek med start kl. 11.00. Medlemmer i JSU går gratis, andre betaler kr 100,- . Du kan melda deg inn i JSU ved å gå inn på heimesida vår: www.jaeren-senioruniversitet.no  Årskontingent kr 500,-. Dei som melder seg på til haustsemesteret betaler kr 250,- ut året.


Comments are closed.