Septembermøte med Anne Mangen

Anne Mangen skal i septembermøtet ta for seg lesing på skjerm og papir. Interessant tema, ikkje minst for besteforeldre som skal forhalda seg til  digitale barnebarn. Mangen kjem til å stilla spørsmål om kor langt digitaliseringa av skulen skal gå, og kor fort skal vi gå fram? Kva seier forskinga?

Møtet blir  i Storstova torsdag 30.september kl 11.00

This entry was posted in Nyheiter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.