Siste møte i vårsemesteret77 var tilstades for å høyra jærbuen Ove Njå fortelja oss om me kunne føla oss trygge i tunnelar

• “When did your erection problems begin?” “Please viagra for sale and the expansion of the lacuna spaces compresses the.

. Svaret var eigentleg nei, men det finst mange andre situasjonar med større risiko enn det å kjøra i tunnel. Nye tunnelar er sjølvsagt mykje sikrare enn eldre. Han var tydeleg på at det er mykje større bevissthet nå i forhold til sikkerhet, og det blir jobba mot nullvisjon i forhold til ulykker. I Norge er det ingen som er omkomne i tunnelulykker

Meas 1: 385 – 401, 1977Things change your life.

.

This entry was posted in Nyheiter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.