Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

1. juni -mrk. dato: Mimir Kristjánson: Sammen er vi mindre alene.

1. juni -mrk. dato: Mimir Kristjánson: Sammen er vi mindre alene.

Gina Lende heldt ei engasjerande førelesing om endringar innan kristendom. Særleg konsentrerte ho seg om framvoksteren av pinserørsla i Afrika og Mellom-amerika. 107 frammøtte fekk høyra eit uvanleg livfullt foredrag.

1. juni kjem Mimir Kristjánson for å snakka om verdien av fellesskapa i samfunnet som ser ut til å forvitra. Spørsmålet er kva denne utviklinga gjer med oss som samfunn og om kva vi kan gjera for å stoppa denne.

Bli medlem!

Arkiv