Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

22. februar: Kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard

22. februar: Kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard

Ottar Grepstad samla 131 tilhøyrarar til si førelesning om Vinje

. Det vart mest om Vinje, forsamlinga kjende vel godt til Garborg frå før meinte han

. Men det var interessant å få høyra om samspelet mellom Vinje, Aasen og Garborg og tilhøyrarane var vel nøgde
.

Neste mann ut er Øystein Fjetland Øgaard med temaet Aldring og alderdom i den digitale tidsalderen. Han tek opp problemstillingar rundt fleire eldre, færre hender, stram kommuneøkonomi og større krav. Korleis skal dette gå? Øgaard er kommuneoverlege, sjukeheimslege og spesialist i allmennmedisin.

Bli medlem!

Arkiv