Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

27.oktober kjem Ståle Olsen.

27.oktober kjem Ståle Olsen.

Åse Wetås heldt ei interessant førelesing m språkrådet, kva dei gjer og kva som ikkje hører inn under dei. 102 personar følgde godt med og var aktive med spørsmål.

Ståle Olsen har som tittel Frå Opstad til Åna: Eit tilbake blikk på institusjon og fangeskjebnar. Han er oppteken av kriminalomsorgshistorie og var underdirektør på Åna i 15 år.

Bli medlem!

Arkiv