Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

31. mars. Politimeister Hans Vik

31. mars. Politimeister Hans Vik

108 personar møtte opp for å høyra Pål Iden om  kvalitet i helsetenesta, tilsyn og kvalitetsikring. Iden hadde ei grundig gjennomgang og ei engasjert forsamling sytte for ei god meiningsutveksling.

Nestemann ut er Vik, politimeister i Rogaland og skal forklara mål i midlar i den nye politireforma. Vi skal få eit operativt nærpoliti som skal sikra tryggleik for innbyggjarane.

Bli medlem!

Arkiv