Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Avslutning av vårsemesteret

Avslutning av vårsemesteret

112 interesserte og engasjerte frammøte høyrde eit glimrande foredrag av journalist Sven Egil Omdal

.

JSU takkar alle som har bidratt i vårsemesteret 2014.

Torsdag 5
. juni er det ekskursjon til Haugalandet
. Guide Egil Harald Grude, ehgrude@gmail.com. Turen er fullteikna.

Første foredrag til hausten: Førsteamanuensis Lisbeth Prøsch-Danielsen “Jærlandskapet i endring
. Frå istid til nåtid”.

God sommar!

Bli medlem!

Arkiv