Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Aktuelt møte i september

Aktuelt møte i september

101 var tilstades 26.september på møtet om bio og genteknologi. Det var ei engasjert Elisabeth Gråbøl-Undersrød som greidde å gjera eit vanskeleg tema klart for ei lydhør forsamling. Mange vart att til spørsmålsrunden, og det vart stilt mange gode spørsmål.

Bli medlem!

Arkiv