Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Anne Kalvig sluttar av haustsemesteret

Anne Kalvig sluttar av haustsemesteret

Ståle Olsen samla 115 som fekk ei god innføring i historia til Opstad, seinare Åna. Det handla om historia til institusjonen og om skjebnane til nokre av dei som sona der. Forsamlinga var aktiv.

24. november kjem så Anne Kalvig. Under temaet Spiritisme: Samtalar mellom levande og døde vil ho koma inn på kva dette har å seia for vår forståing av religion og åndeligheit. Me ser fram til ei spanande innføring i tema som har vorte aktuelle nå i nyare tid.

Bli medlem!

Arkiv