Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Aprilmøte med Siri Kalvig

Aprilmøte med Siri Kalvig

94 var tilstades på aprilmøtet med Siri Kalvig.Dei fekk høyra ei frisk og inspirerande dame foredra om investeringsfirmaet SNØ og om nåverande og framtidige energikjelder. Ho stilte spørsmål om motivasjonen i vårt fylke var sterk nok til å satsa på sol, vind og vatn. Sjølv hadde ho tru på at vi i Rogaland låg godt an, men ho var og tydeleg på at dette er det viktigaste spørsmålet i vår tid.

Bli medlem!

Arkiv