Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte i Jæren SeniorUniversitet  24. september 2020

PROTOKOLL

Til stades: 30  medlemmer

Opning kl. 12:25 ved leiar Tom Hetland

 I. Val av referent  

Styret sitt forslag:             Kristian Staveland 

 Valt: Som forslag                               

 II. Val av møteleiar. 

Styret sitt forslag:  Martha Jakobsen Ulvund

Valt: Som forslag                                           

Årsmøteleiar overtok

 III.  Godkjenning av innkalling.

Møtedato er kunngjort i medlemsbrev for august og september 2020. Sakliste og årsmøtedokument  vart sendt til alle medlemmene i februar og sendt ut på nytt med revidert dato 1.9.2020

Årsmøtet sitt vedtak: Innkallinga godkjent                                       

 IV. Val av to til å underteikna protokollen

Valt: Reidun Roe Bohne og Knut Hidle

 V.  Behandling av styret si årsmelding og rekneskap.

(Årsmelding med rekneskap vart vist på storskjerm. Det var ein kort gjennomgang av tekstdelen  og rekneskapen ).

Merknad til tekstdelen av årsmeldinga: Ingen merknad
Merknad til rekneskap: Ingen merknad

Årsmøtet sitt vedtak:  Årsmelding og rekneskap er godkjent

VI. Godkjenning av kontingent for 2021.

Styret sitt forslag: kr. 500,-

Årsmøtet sitt vedtak: Som forslag

VII.  Val av nytt styre

Desse er på val:

 • Tom Hetland, leiar, for 1 år
 • Turid Løge Hagerup, styremedlem, for 2 år
 • Berit Ree Magnussen, styremedlem, for 2 år
 • Tore Wiig, styremedlem, for 2 år
 • Jan Serigstad, varamedlem, for 1 år
 • Guri Bergsaker Stokkeland, varamedlem, for 1 år

 Valkomiteen  si tilråding:

Leiar for eitt år: Tom Hetland

Styremedlemmer for to år: 

 • Turid Løge Hagerup
 • Berit Ree Magnussen
 • Tore Wiig

Varamedlemmer for eitt år: 

 • 1. Jan Serigstad
 • 2. Guri Bergsaker Stokkeland

Revisor: Jon Laland

Valde:

Leiar:  Som forslag

Styremedlemmer: Som forslag

Varamedlemmer: Som forslag

Revisor: Som forslag

I tillegg er Åse Helgeland, Øyvind Nordsletten og Kristian Staveland med i styret. Dei er valde for 2 år i 2019 og er ikkje på val i år.

VIII. Valkomité for 2020.

 Møteleiar sitt forslag: Arnstein Jonsbråten (attval) og Leif Jørgensen

Valde:  Som forslag

 Maria Hauge er valt for 2 år i 2019 og er ikkje på val

Leiar, Tom Hetland  avslutta årsmøtet.

Årsmøtet heva kl. 12:45

Reidun Roe Bohne                                                                  Knut Hidle

(sign.)                                                                                        (sign.)

Årsmøte i Jæren SeniorUniversitet 28. mars 2019 

PROTOKOLL 

Til stades: 21 medlemmer

Opning kl. 13:00 ved leiar Tom Hetland

I. Val av referent 

Styret sitt forslag: Kristian Staveland

Valt: Som forslag

II. Val av møteleiar.

Styret sitt forslag: Martha Jakobsen Ulvund

Valt: Som forslag

Årsmøteleiar overtok

III. Godkjenning av innkalling. 

Møtedato er kunngjort i medlemsbrev for november 2018 og januar 2019. Sakliste og årsmøtedokument er sendt til alle medlemmene 3. mars 2019.

Årsmøtet sitt vedtak: Innkallinga godkjent

IV. Val av to til å underteikna protokollen: 

V. Behandling av styret si årsmelding og rekneskap. 

(Årsmelding med rekneskap vart vist på storskjerm. Det var ein kort gjennomgang av tekstdelen og rekneskapen ).

• Merknad til tekstdelen av årsmeldinga: Ingen merknad

• Merknad til rekneskap: Ingen merknad

• Årsmøtet sitt vedtak: Årsmelding og rekneskap er godkjent

VI. Godkjenning av kontingent for 2020. 

Styret sitt forslag: kr. 500,-

Årsmøtet sitt vedtak: Som forslag

VII. Revidering av vedtektene for JSU 

Årsmøtet sitt vedtak: Årsmøtet godkjenner dei reviderte vedtektene slik endringane er markert med gul bakgrunn i det framlagte endringsforslaget

VIII. Val av nytt styre 

Desse er på val:

 • Tom Hetland, leiar, for 1 år 
 • Åse Helgeland, styremedlem, for 2 år 
 • Øyvind Nordsletten, styremedlem, for 2 år 
 • Kristian Staveland, styremedlem, for 2 år 
 • Jan Sveinsvoll, varamedlem, for 1 år (tar ikkje attval) 
 • Jan Serigstad, varamedlem, for 1 år 

Valkomiteen si tilråding:
Leiar for eitt år: Tom Hetland
Styremedlemmer for to år:

 • Åse Helgeland
 • Øyvind Nordsletten
 • Kristian Staveland

Varamedlemmer for eitt år:

 • 1. Jan Serigstad
 • 2. Guri Bergsaker Stokkeland

Revisor: John Borger Magnussen

Valde:
Leiar: Som forslag
Styremedlemmer: Som forslag
Varamedlemmer: Som forslag Revisor: Som forslag

I tillegg er Turid Løge Hagerup og Berit Ree Magnussen med i styret. Dei er valde for 2 år i 2018 og er ikkje på val i år.

IX. Valkomité for 2019.

Møteleiar sitt forslag: Siv Aasland, Arnstein Jonsbråten og Maria Hauge

Valde: Som forslag

Leiar, Tom Hetland avslutta årsmøtet.

Årsmøtet heva kl. 13:25

(sign.) (sign.)

 

____________________________________________

Årsmøte i Jæren SeniorUniversitet 22. februar 2018

PROTOKOLL

Til stades: 27 medlemmer

Opning kl. 13:00 ved leiar Hans Zahl

I. Val av referent

Styret sitt forslag: Kristian Staveland

Valt: Som forslag

II. Val av møteleiar.

Styret sitt forslag: Tore Wiig

Valt: Som forslag

Årsmøteleiar overtok

III. Godkjenning av innkalling.

Møtedato er kunngjort i medlemsbrev for november 2017 og januar 2018. Sakliste og

årsmøtedokument er sendt til alle medlemmene i medlemsbrev for februar.

Årsmøtet sitt vedtak: Innkallinga godkjent

IV. Val av to til å underteikna protokollen: Jan Serigstad og Tove Jerstad

V. Behandling av styret si årsmelding og rekneskap.

(Årsmelding med rekneskap vart vist på storskjerm. Det var ein kort gjennomgang

av tekstdelen og rekneskapen ).

• Merknad til tekstdelen av årsmeldinga: Ingen merknad

• Merknad til rekneskap: Ingen merknad

• Årsmøtet sitt vedtak: Årsmelding og rekneskap er godkjent

VI. Godkjenning av kontingent for 2019.

 

2

Styret sitt forslag: kr. 500,-

Årsmøtet sitt vedtak: Som forslag

VII.Val av nytt styre

Desse er på val:

o Hans Zahl (leiar, tar ikkje attval)

o Tordis Undheim (tar ikkje attval)

o Sven Åsland (tar ikkje attval)

o Margareth Thesen (tar ikkje attval)

o Kirsten Søiland (tar ikkje attval)

Valkomiteen si tilråding:

Leiar for eitt år: Tom Hetland

Styremedlemmer for to år:

• Berit Ree Magnussen

• Tore Wiig

• Turid Løge Hagerup.

Varamedlemmer for eitt år:

• 1. Jan Sveinsvoll

• 2. Jan Serigstad.

Revisor: John Borger Magnussen

o Valde: Leiar: Som forslag

Styremedlemmer: Som forslag

Varamedlemmer: Som forslag

Revisor: Som forslag

 

3

I tillegg er Åse Helgeland, Øyvind Nordsletten og Kristian Staveland med i styret. Dei er

valde for 2 år i 2017 og er ikkje på val i år.

Valde:

VIII. Valkomité for 2018.

Møteleiar sitt forslag: Jarle Braut, Siv Aasland og Arnstein Jonsbråten

Valde: Som forslag

Kommentar: Årsmøtet tilrår styret å revidera vedtektene angåande val av valkomité for å

sikra kontinuitet i nemnda.

Ny leiar, Tom Hetland avslutta årsmøtet.

Årsmøtet heva kl. 13:20

(sign.) (sign.)

Tove Jerstad Jan Serigstad

 Årsmøte i Jæren SeniorUniversitet  23. februar 2017
PROTOKOLL
Til stades: 12  medlemmer
Opning kl. 13:05 ved leiar Hans Zahl

I. Val av referent

Styret sitt forslag:  Kristian Staveland

Valt: Som forslag

II. Val av møteleiar.

Styret sitt forslag: Egil Harald Grude     Valt: Som forslag

Årsmøteleiar overtok

III. Godkjenning av innkalling. Møtedato er kunngjort i medlemsbrev for november 2016 og januar 2017. Sakliste og årsmøtedokument  er sendt til alle medlemmene i medlemsbrev for februar.    Årsmøtet sitt vedtak: Innkallinga godkjent

IV. Val av to til å underteikna protokollen.

Valde: Synnøve Botnen Zahl og Marit Rommetveit Staveland

V. Valkomité for 2018.    Styret sitt forslag:  Brit Karlsen Ree, Leif M. Strand og Jarle Braut

Valde:  Som forslag

2

VI. Revisor for 2017.   Styret sitt forslag: Jonn-Borger Magnussen

Valt: Som forslag

VII.  Behandling av styret si årsmelding og rekneskap.

(Årsmelding med rekneskap vart delt ut til dei frammøtte. Det var ein kort gjennomgang av tekstdelen  og rekneskapen ).

 Merknad til tekstdelen av årsmeldinga:  Ingen

 Merknad til rekneskap:  Ingen

 Årsmøtet sitt vedtak:  Årsmelding og rekneskap er godkjent

VIII. Godkjenning av kontingent for 2018.   Styret sitt forslag: kr. 500,-

Årsmøtet sitt vedtak: Som forslag      IX. Val av nytt styre

Desse er på val:
o Hans Zahl (leiar)
o Åse Helgeland
o Kristian Staveland
o Ny etter Helge Herigstad (død)
o Leif Jørgensen (tar ikkje attval)
o Kirsten Søiland

Valkomiteen  si tilråding:
 Leiar for eitt år: Hans Zahl

3

 Styremedlemmer for to år:
 Åse Helgeland
 Kristian Staveland
 Øyvind Nordsletten
 Varamedlemmer for eitt år:
 1. Kirsten Marie Søiland
 2. Jan Sveinsvoll

o Valde:   Leiar: Som forslag

Styremedlemmer: Som forslag

Varamedlemmer: Som forslag

I tillegg er Sven Åsland, Tordis Undheim og Margareth Thesen med i styret. Dei er valde for 2 år i 2016 og er ikkje på val i år.

Nestleiar Åse Helgeland avslutta årsmøtet.

Årsmøtet heva kl. 13:22

Synnøve Botnen Zahl Marit Rommetveit Staveland …………………………………………………………………..  ……………………………………………………………..          (sign.)       (sign.)

 

 

Årsmøte i Jæren SeniorUniversitet  25. februar 2016

 

PROTOKOLL

Til stades: 22 medlemmer

Opning ved leiar

 

I.        Val av referent  

 

 Styret sitt forslag:               Kristian Staveland      

 

Valt: Som forslag                     

 

II.      Val av møteleiar.  

 

Styret sitt forslag:       Egil Harald Grude 

             

Valt: Som forslag                            

 

Årsmøteleiar overtek

 

III.    Godkjenning av innkalling.

Møtedato er kunngjort i medlemsbrev for januar. Sakliste og årsmøtedokument  er send til alle medlemmene i medlemsbrev for februar.

               

Årsmøtet sitt vedtak: Innkallinga godkjent                       

 

IV.   Val av to til å underteikna protokollen.

 

Valde: Torill Molven Aasland og Dagfinn Carlsen                                         

 

 

V.     Valkomité for 2015.

 

Styret sitt forslag:        Brit Karlsen Ree, Leif M. Strand og Jarle Braut  

 

 

Valde:  Som forslag

             

VI.   Revisor for 2015.

 

Styret sitt forslag: Jonn-Borger Magnussen

 

Valt: Som forslag                            

 

                    

VII. Behandling av styret si årsmelding og rekneskap.

 

(Årsmelding med rekneskap skal delas  ut til dei frammøtte. Kort gjennomgang av tekstdelen  og rekneskapen ).

 

·        Merknad til tekstdelen av årsmeldinga:  Ingen

 

·        Merknad til rekneskap:               Ingen

                                            

 

·        Årsmøtet sitt vedtak:  Årsmelding og rekneskap vert godkjent

                                                           

 

VIII.            Godkjenning av kontingent for 2017.

 

Styret sitt forslag: kr. 500,-

 

 

Årsmøtet sitt vedtak: Godkjent mot fire stemmer for å setja ned kontingenten til kr 400,-

 

                           

IX.    Val av nytt styre

 

Desse er på val:

o        Hans Zahl (leiar)

o        Gudrun Håland (nekter gjenval)

o        Sven Åsland

o        Tordis Undheim

o        Berit Borsheim Prestegård (nekter gjenval)

o        Margaret Thesen

 

Valkomiteen  si tilråding:

 

 • ·         Leiar for eitt år:                Hans Zahl
 • ·         Styremedlemmer for to år:    
 • ·         Sven Åsland
 • ·         Tordis Undheim
 • ·         Margaret Thesen
 • ·         Varamedlemmer for eitt år: 
 • ·         1. Leif Jørgensen
 • ·         2. Kirsten Marie Søiland

 

o        Valde:                        Leiar:        Som forslag               

 

Styremedlemmer:               Som forslag

 

 

Varamedlemmer:               Som forslag

 

I tillegg er Helge Herigstad, Åse Helgeland og Kristian Staveland med i styret. Dei er valde for 2 år i 2015 og er ikkje på val i år.

 

Nyvald leiar avsluttar årsmøtet.

 

Årsmøtet heva kl. 13:30

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………..                     ……………………………………………………………..

Dagfinn Carlsen                                   Torill Molven Aasland                   (sign.)                                            (sign.)

 

 

 

 

Årsmøte i Jæren SeniorUniversitet 29. januar 2015 kl. 13

PROTOKOLL

 

Til stades: 23 medlemmer.

 

Opning ved leiar Egil Harald Grude.

 

I.                 Val av referent .

 Styret sitt forslag:                  Dagfinn Carlsen              

 

Valt:                                           som forslag                                                                                  

 

II.               Val av møteleiar.  

 

Styret sitt forslag:                   Asbjørn Kverneland

                     

Valt:                                            som forslag      

                                                                 

 

Møteleiar tok over.

 

 

III.              Godkjenning av innkalling.

Innkalling er send til alle medlemmene og er annonsert i Jærbladet.

              

Årsmøtet sitt vedtak:            godkjent                                                        

 

IV.             Val av to til å underteikna protokollen.

Valde:                                        Aksel Solvik Olsen

 Berit Borsheim Prestegård

 

                                                                         

V.               Valkomité for 2015.

 

Styret sitt forslag:                   Leiar: Kjell O
. Aasland
(gjenval )

Medlem:   Leif Magnor Strand (gjenval)

Medlem:  Brit Karlsen Ree (ny)

 

Valde:                                        som forslag

                     

VI.             Revisor for 2015.

 

Styret sitt forslag:                   Jonn-Borger Magnussen (gjenval)

Valt:                                           som forslag                                                                                  

 

                                    

VII.             Behandling av styret si årsmelding og rekneskap.

(Årsmelding med rekneskap skal delas  ut til dei frammøtte. Kort gjennomgang av tekstdelen v. Egil og rekneskapen v. Gudrun).

o   Merknad til tekstdelen av årsmeldinga:               ingen merknad

 

 

o   Merknad til rekneskap:1. Rekneskapsførar har gjort greie for ei feilføring

2. Gjort greie for administrasjonskostnader

3. Revisor har førebels  ikkje godkjent rekneskapen

 

o   Årsmøtet sitt vedtak:                                                 godkjent                                                                       

 

 

VIII.          Godkjenning av kontingent.

 

Styret sitt forslag: kr 500 for kalenderåret  2015. Kr 250 ut året for nyteikna  medlemmer etter 1. august. Ikkje-medlemmer betaler som før kr 100 for kvart frammøte.

 

Årsmøtet sitt vedtak:                                                         godkjent

 

                                                  

IX.              Val av nytt styre

 

o   Desse er på val:

 

Styremedlemmer:

Egil Hrald Grude  (tek ikkje  gjenval)

Gerd Mariae Bekkeheien  (tek ikkje  gjenval)

Hallvard Nordås  (tek ikkje gjenval)

Dagfinn Carlsen  (tek ikkje gjenval)

Varamedlemer):

Berit Borsheim Prestegård

Tordis Undheim

 

Valkomitéen  si tilråding:

 

Leiar for eitt år:                              Hans Olav Zahl ( ny)

 

Styremedlemmer for to år:         Åse Helgeland (ny)

                                                                          Kristian Staveland (ny)

                                                                          Helge Herigstad (ny)

 

Styremedlem for eitt år:              Tordis Undheim (ny)

 

 

Varamedlemmer for eitt år:        Berit Borsheim Prestegård (gjenval)

                                                                          Margaret Thesen (ny)    

 

 

 

o   Valde:                                        Leiar:                    som forslag                      

 

Styremedlemmer:          som forslag       

 

 

Varamedlemmer:           som forslag

 

 

 

Nyvald leiar tok over, takka for tilliten og takka utgåande styremedlemmer.

 

Årsmøtet heva   kl. 13.40.

 

 

 

…………………………………………………………………..                          ……………………………………………………………..

Berit Borsheim Prestegård                                                       Aksel Solvik-Olsen                                                                     

 

Årsmøtet 2014

31 frammøtte medlemmer.

PROTOKOLL
I. Opning og val av referent.
Styret sitt forslag: Dagfinn Carlsen
Valt: Dagfinn Carlsen

II. Val av møteleiar.
Styret sitt forslag: Aksel Solvik-Olsen
Valt: Aksel-Solvik Olsen

III. Godkjenning av innkalling.
Innkalling er send til alle medlemmer og ikkje annonsert.
Årsmøtet sitt vedtak: Innkalling godkjent

IV. Val av to til å underteikna protokollen.
Valt: Jarle Braut
Torill Aasland

V. Valkomité for 2014.
Styret sitt forslag: Leiar: Kjell O. Aasland.
Medlemmer: Inger Marie Nese og Leif Magnor Strand.

Valt: Kjell O. Aasland
Inger Marie Nese
Leif M. Strand

VI. Revisor for 2014.
Styret sitt forslag: Jonn-Borger Magnussen
Valt: Jonn-Borger Magnussen

VII. Behandling av styret si årsmelding og rekneskap.
Årsmelding og rekneskap er sendt medlemmene.
• Merknad til tekstdelen av årsmeldinga: ingen
• Merknad til rekneskap: ingen
• Årsmøtet sitt vedtak: ingen
Vedtak: Årsmelding med rekneskap godkjent

VIII. Godkjenning av kontingent.
Styret sitt forslag: kr 500 for 2014.
Årsmøtet sitt vedtak: Kontingent 2014 godkjent

IX. Innkomne forslag:
Ingen innkomne forslag.

X. Val av nytt styre
o Desse er på val:

Leiar Egil Harald Grude (1 år)
Styremedlem Helge Lande (2 år)
Styremedlem Gudrun Håland (2 år)
Styremedlem Ingeborg Kristiansen (2 år)
Varamedlem Lars Sigve Meling (1 år)
Varamedlem Inger Guddal (1 år)

o Valkomitéen si tilråding:
Leiar for eit år: Egil Harald Grude (gjenval)

Styremedlemmer for to år:
Gudrun Håland (gjenval)
Hans Zahl (ny)
Sven Åsland (ny)

Varamedlemmer for eit år: Berit Borsheim Prestegård (ny)
Tordis Undheim (ny)

o Valt: Leiar: Egil Harald Grude
Styremedlemmer:
Gudrun Håland
Hans Zahl
Sven Åsland

Varamedlemmer: Berit Bordheim Prestegård
Tordis Undheim

Sjå under «Styremedlemmer» for personalia.
Årsmøtet heva kl. 13.30

Årsmøtet 2013
Årsmøte i Jæren Senioruniversitet 21. mars 2013 i Time bibliotek kl. 13

Frammøtte: 22

PROTOKOLL
I. Opning og val av møteleiar.
vald: Asbjørn Kverneland

II. Godkjenning av innkalling.
Vedtak:Ingen merknad

III. Val av referent.
vald: Dagfinn Carlsen

IV. Val av to til å underteikna protokollen.
valde:
Aadne Håland
Inger Marie Nese

V. Val av valkomité for 2013.
valde:
Leiar: Aage Aasland
Medlem: Inger Marie Nese
Medlem: Kjell O. Aasland

VI. Val av revisor for 2013.
vald: Signe Nysted

VII. Behandling av  årsmelding og rekneskap.
Merknad til tekstdelen av årsmeldinga: ingen
Merknad til rekneskap: ingen
Årsmøtet sitt vedtak: godkjent

VIII. Godkjenning av kontingent.
Styret sitt forslag: kr 500 og ingen rabatt for ektefelle/sambuar.
Merknad til kontingent: ingen
Årsmøtet sitt vedtak: godkjent

IX. Innkomne forslag.
Styret har ikkje motteke forslag til behandling på årsmøtet.

X. Val av styre.
Desse er på val:
Leiar Egil Harald Grude
Styremedlem Dagfinn Carlsen
Styremedlem Gerd Marie Bekkeheien
Styremedlem Hallvard Nordås
Varamedlem  Inger Guddal
Varamedlem Lars Sigve Meling
Valkomitéen si tilråding: Gjenval av alle.
Benkeforslag: ingen

Valde:
Leiar for eitt år: Egil Harald Grude
Styremedlem for to år: Gerd  Marie Bekkeheien
Styremedlem for to år: Hallvard Nordås
Styremedlem for to år: Dagfinn Carlsen
Varamedlem for eitt år: Inger Guddal
Varamedlem for eitt år: Lars Sigve Meling
Sjå under «Styremedlemmer» for personalia.

Årsmøtet heva kl. 13.20

Årsmøtet 2012
Årsmøtet leia av Asbjørn Kverneland vart avvikla 22.03. med 21 frammøtte medlemmer. Vedtekter, årsmelding, rekneskap og kontingent einstemmig godkjente.
Alle i interimstyret vart innvalde i styret for 2012. Nytt varamedlem: Inger Guddal. Sjå under «Styremedlemmer» for personalia.
Som revisor valde årsmøtet Signe Nysted som og hadde revidert rekneskapen for 2011.
Valkomité: Leiar Aage Aasland, medlemmer Inger Marie Nese og Kjell O. Aasland .
Torilll Molven Aasland og Aksel Solvik-Olsen underteikna protokollen.

Bli medlem!

Arkiv