Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Åse Wetås kjem til JSU 29. september

Åse Wetås kjem til JSU 29. september

Forelesinga til Dag Årsland samla 200 tilhøyrarar, aldri nokon gong har det kome så mange

. Det førde til at mange måtte sitja på gangen men at foredraget var interessant synte seg ved at veldig få forsvann i pausen
.

Nå kjem Åse Wetås, direktør i Språkrådet, for å snakka om norsk språk i dag og i framtida
. Ho vil gjera greie for tilhøvet mellom norsk og engelsk og korleis Språkrådet arbeider for å styrkja språket vårt. Åse er frå Sandnes og har doktorgrad i nordisk språkvitskap.

Bli medlem!

Arkiv