Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Augustmøte

Augustmøte

Då er det oppstart for haustsemesteret i Jæren SeniorUniversitet torsdag 26.august kl. 1100. Dette møtet vert i Storstova. Førebels veit vi ikkje om dei andre møta i haust vert i Storstova, eller i Biblioteket. Det kjem an på korleis Pandemien utviklar seg. De vil få informasjon gjennom medlemsbrevet, på Facebook, i Jærbladet og på heimesida.

Einar Haukås skal ta for seg kva som skjer i kreftforskinga på augustmøtet. Einar Haukås er frå Bryne og arbeider til dagleg som seksjonsoverlege ved Klinikk for blod- og kreftsjukdommar på Stavanger universitetssjukehus.

Det er framleis naudsynt med registrering. Det er derfor best at ein ordnar billett over nettet. Koden som medlemmane skal bruka er: august 2021. Dersom ein ikkje har ordna billett over nett, kan ein gå til skranken i Storstova før møtet.

10-års-jubileum. I samband med møtet 26.august, vil ein ha ei lita markering av at JSU har eksistert i 10 år.

Bli medlem!

Arkiv