Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Brexit

Brexit

111 var tilstades i dag for å høyra Kristian Steinnes gje svar på alt om Brexit. Vi fekk ikkje svar, men han klargjorde mykje rundt Brexit
. Han ga oss eit historisk tilbakeblikk slik at vi fekk ei betre forståing av det som har skjedd.
Pr
. i dag er alt uavklart

. Det er ikkje usannsynleg at det vert ei ny folkerøysting. I ei ny folkerøysting vil ein denne gongen vita meir om konsekvensene med å gå ut av EU enn ein visste i 2016.
Det var mange gode spørsmål til Steinnes frå salen
.
Etter møtet var det årsmøte.

Bli medlem!

Arkiv