Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Cato Schiøtz innleiar nytt semester.

Cato Schiøtz innleiar nytt semester.

28. januar kjem advokat Cato Schiøtz for å fortelja om å samla på Garborg i førsteutgåver. Som ein del av Garborgdagane har JSU dette arrangementet i samarbeid med Garborgsentret. Dette vert eit noko uvanleg og spennande møte. Me vonar at mange vil møta opp.

Merk at møtet vert halde nede i biblioteket!

Bli medlem!

Arkiv