Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Erfaringar så langt

Erfaringar så langt

JSU har fått ein ”pangstart”

  • Dei to første forelesingane har vore ein gedigen suksess med eit stigande tilhøyrertal.
  • Over 130 ville høyra Geir Sverre Braut.

JSU kan ikkje halda fram med å avvikla forelesingane i Time bibliotek sitt auditorium. Lokalet er ikkje stort nok for oss. Alternative løysingar vil bli drøfta i styret og med biblioteket sin leiar. Informasjon om dette før neste forelesing.

Neste forelesing torsdag 24.11.

Torsdag 24.11. vil seniorrådgjevar i Statoil, geolog Per Arne Bjørkum

forelesa over temaet “Sannheter i forandring” med eksempel frå vitenskapen si historie. Han har mellom anna skrive boka “Annerledestenkeren”.

Programmet for vårsemesteret er snart klar og vil bli publisert på heimesida vår. I tillegg planlegg vi utsending av eit medlemsbrev. Vanleg brev går til dei JSU ikkje har e-postadresse til. Medlemmer som ikkje får brevet på e-post sjølv om dei har slik adresse, bes melda frå om dette til jsu@jkn.no

Bli medlem!

Arkiv