Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Februarmøte

Februarmøte

Smittesituasjonen i vårt område er nå god, men det nasjonale rådet om å utsetja eller avlysa  kulturarrangement som samlar folk frå fleire kommunar står framleis ved lag. Med ein medlemsmasse frå seks kommunar, der dei fleste medlemmene pga.alder er i risikogruppa for pandemien, er det vanskeleg å oversjå rådet om ikkje å blanda personar frå fleire kommunar.  Av den grunn har styret gjort vedtak om å avlysa/utsetja forelesinga til Jørn Øyrehagen Sunde torsdag 25.februar.

Vi minner om at alle som har betalt kontingent for 2020 skal sleppa med halv kontingent for 2021. Sjå medlemsbrevet for februar.

Bli medlem!

Arkiv