Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Første møtet i vårsemesteret 2020

Første møtet i vårsemesteret 2020

120 var tilstades på første møtet i Senioruniversitetet i 2020. Ein kunnskapsrik og flink formidlar Bjørn Kvalsvik Nicolaysen drøfta politikaren og danningstenkaren Arne Garborg i lys av fleire av Kristiana-romanane hans.

Mange var att til spørsmålsrunden, og det vart stilte mange gode spørsmål som foredragshaldaren svarte utfyllande og oppklarande på.

Bli medlem!

Arkiv