Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Første og siste møte våren 2021

Første og siste møte våren 2021

27.mai var 68 medlemmer tilstades i Storstova for å høyra Terje Tvedt forelesa om De lange linjers historie og forholdet mellom USA og Kina. Han greidde å få fram likskap og forskjell mellom Kina og USA. Han viste og kva som var styrke og svakhet hos kvar av dei. Han var bl. a. innom økonomi, infastruktur, klima og forsvar.Han konkluderte med at USA nok ville klare seg best på flest område på lang sikt.  Etter forelesinga var det mange gode spørsmål som han svarte oppklarande på.

Dette var siste møtet for to av styremedlemmene, og derfor vart dei hylla med  musikalske innslag, framførte på ein framifrå måte av Ragnhild Hansen.

Årsmøtet for 2020, som har vore utsett fleire gonger, vart endeleg gjennomført i forlenging av maimøtet.

Bli medlem!

Arkiv