Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Jan Kristian Hognestad avsluttar vårsemesteret.

Jan Kristian Hognestad avsluttar vårsemesteret.

Foredraget til Sigve Erland om jærindustrien samla 104 tilhøyrarar. Dette innsynet i vår nære historie var interessant og det var aktiv runde med kommentarar etterpå.

Den 26. mai kjem så Jan Kristian Hognestad med tema Mennesket og språket. Han stiller spørsmål om alle språk har likskapstrekk og korleis dei endrar seg. Hognestad har doktorgrad i fonologi og underviser ved UiS.

Bli medlem!

Arkiv