Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

JSU i oktober

JSU i oktober

90 personar møtte opp i september for å høyra eit engasjerande foredrag av Helge Bergslien om oppleving av lukt og smak.

På møtet nå den 30. oktober kjem Arne Sæbø for å snakka om jordvern. Dette temaet er aktuelt som aldri før, folk frå departementet i Oslo var nett på synfaring på den dyrka jorda på Frøyland og me ser stadige dragkampar også andre stader
. I ei verd med aukande folketal bør me vel ikkje byggja ned dyrka jord så lenge det finst alternativ.

Me minner om at det framleis er parkeringsproblem rundt biblioteket
.

Vel møtt!

 

 

Bli medlem!

Arkiv