Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

JSU i september

JSU i september

95 stk møtte opp for å høyra Lisbeth Prøsh-Danielsen si forelesing on endringane i jærlandskapet.

Neste møte vert torsdag 25 september kl 11 som vanleg i biblioteket. Helge Bergslien har dei siste 25 åra vore oppteken av kunnskap om matoppleving, matforsking og næringsutvikling. Han vil gi ei kort innføring i smaksbegrepet, korleis hjernen handsamar sanseinntrykk og korleis dette igjen formar sanseopplevinga vår.

Det er framleis problem med parkering nær biblioteket. Det er kort veg å gå frå stasjonen og god togforbindelse 2 gonger i timen. Ellers er det greiast å parkera på kinoplassen der ein betalar med kort eller kontant.

Er du ikkje medlem av JSU? Då kan du melda deg inn for resten av året for 250 kroner. Send ein e-post til dagfinn.carlsen@lyse.net

Bli medlem!

Arkiv