Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Kjartan Fløgstad kjem til JSU 30. april

Kjartan Fløgstad kjem til JSU 30. april

Tina Søreide heldt eit interessant foredrag om korrupsjon på sist møte. 108 personar møtte fram, og ei engasjert forsamlig var svært aktiv med spørsmål og kommentarar.

Fløgstad skal snakka om daning og barbari og om korleis manglande oppgjer med fasicitiske ideologiar førde gale avatad i forrige århundre. Han kjem som kjent frå Sauda og er ein av våre mest produktive forfattarar.

Bli medlem!

Arkiv