Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Møte i JSU 26.februar.

Møte i JSU 26.februar.

115 personar møtte fram for å høyra Jostein Soland snakka om bakgrunnen for ny kommunereform, Som vanleg engasjert og han kom med synspunkt som gav mange noko å tenkja på.

Toril Nag er neste forelesar. Nag er konserndirektør i Tele og styreleiar for Altibox i Lyse-konsernet, og er svært sentral innan IKT og bruk av nye digitale tenester. Ho vil prøva å sjå inn i krystallkula for å sjå kva vi kan venta oss i tida framover. Så nå er det høve til å koma litt i forkant av utviklinga.

Bli medlem!

Arkiv