Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Nå vert det jul!

Nå vert det jul!

Siri Carlsen avslutta semesteret med å snakka engasjert og dyktig om diabetes med hovudvekt på diabetes 2. Med uvanleg god formidligsevne heldt ho 137 tilhøyrarar engasjert.

Nå er det juleferie og styret ønskjer alle ei god julefeiring.

Bli medlem!

Arkiv