Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Nok ein gong eit tankevekkjande og interessant møte

Nok ein gong eit tankevekkjande og interessant møte

122 var tilstades 22.oktober for å høyra Anders Vassenden førelesa om korleis olja har endra Stavanger regionen, sett med ein forskar sine augo. Han tok utgangspunkt i boka: Hva har oljen gjort med oss?  Som sagt, nok eit godt møte.

Neste møte er 29.november. Då kjem Janne Stigen Drangsholt. Ho stiller spørsmålet : Skal vi lese klassisk litteratur. Vi gler oss til svaret.

Bli medlem!

Arkiv