Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Nok eit godt møte

Nok eit godt møte

Heile 149 møtte fram for å høyra Kjersti Hetland førelesa om “stormakta” Kina. Ho leverte!  Det var eit svært interessant foredrag, framført på ein ypperleg måte.

Neste møte er 31. mai. Då skal Målfrid Braut Hegghammer snakka om “Diktatorar og kjernevåpen”

Bli medlem!

Arkiv