Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Nytt semester, møte 29. januar med årsmøte

Nytt semester, møte 29. januar med årsmøte

JSU ønskjer vel møtt til nytt semester med spanande førelesarar

. Først ut er Jostein Soland torsdag 29
. januar
. Han brukar å ha klåre meiningar og legg dei fram like klårt
.

Etter møtet vert det årsmøte, og styret ser gjerne at flest mogeleg av medlemmene tek del i dette. Årsmeldinga er lagt ut på www.jaeren-senioruniversitet.no/arsmelding-2014/

 

Bli medlem!

Arkiv