Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Nytt semester startar 28. august.

Nytt semester startar 28. august.

Me møtest som vanleg på Time bibliotek kl. 11.00.

Lisbeth Prøsch-Danielsen frå UiS held foredrag om Jærlandskapet i endring, korleis landskapet har blitt forma av geologiske prosessar og gjennom bruk av menneske.

Vel Møtt!

Bli medlem!

Arkiv