Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Oppstart haustsemesteret

Oppstart haustsemesteret

Bernt Hagtvet sytte for ein svært god oppstart av haustsemesteret. Heile 142 var tilstades og fekk høyra om årsaka til 68 opprøret i forskjellige land i Europa og i USA. Han drøfta meir enn han konkluderte, samstundes som han viste at dette kunne han mykje om og delte med oss på ein framifrå måte.

Bli medlem!

Arkiv