Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Program hausten 2019

Program hausten 2019

Jæren SeniorUniversitet (JSU)

Program for haustsemesteret 2019

Torsdag 29. august: Bothild Å. Nordsletten: Jærlandbruket i framtida – Dekk & diesel eller grønt lokomotiv?

image001Mjølk av havre, 3D-printa kjøt utan «drap» på dyr – og klimaendringar me berre har sett starten på
. Jæren er ein av dei aller viktigaste matproduserande regionane i landet, og bøndene her er kjende for stor produksjon og pågangsmot. No utfordrar global oppvarming, nye forbrukartrendar og dyrevelferdskrav måten dei driv på.

Samstundes blir gardane færre og større. Korleis taklar landbruket desse endringane? Er jærbonden så om-stillingsdyktig som han har ord på seg for å vera?    Bothild Å. Nordsletten snakkar om snubletrådane og gullsjansane på vegen fram.

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten er redaktør i fagbladet Bondevennen. Ho har mastergrad i statsvitskap frå London School of Economics med tidlegare Sovjetunionen som spesiale. Har jobba i utanrikstenesta og vore humlerøktar på Taksdal. Røktar bier og dyrkar mat i hagen. Jærbu på sin hals.

Torsdag 5. september: Dagstur til Figgjo Fajanse og Ørsdalen (sjå utfyllande program i medlemsbrev for juni 2019)

Torsdag 26. september: Elisabeth Gråbøl-Undersrud: Bio- og genteknologi – nyvinningar og etiske dilemma

image003Bioteknologiske nyvinningar gjer det mogeleg å skapa resultat som tidlegare var science fiction. Kvinner i sekstiåra kan få barn med assistert befruktning. Foster kan testast for kjønn, sjukdommar og eigenskapar før abortgrensa.

Ved hjelp av avansert genterapi kan me endra eigenskapar hos menneske, og dei første designarbabyane er alt født i Kina. Stamceller kan nyttast i større grad til nye behandlingar for sjukdommar me ikkje tidlegare kunne kurera. Foredraget vil gi ein oversikt over aktuelle problemstillingar innan bioteknologi og genteknologi og etiske spørsmål som vert reist.

Elisabeth Gråbøl-Undersrud har ei doktorgrad i molekylærbiologi frå Universitetet i Oslo. Ho var i mange år leiar for ei forskingsgruppe ved Oslo Universitetssjukehus som forska på stamceller, og har vore gjesteforskar ved fleire universitet i utlandet. Sidan 2015 har ho vore seniorrådgivar i Bioteknologirådet og frå januar 2019 vore nestleiar i rådet.

Torsdag 31. oktober: Einar Wigen: Det nye, autoritære Tyrkia

image005Etter kuppforsøket i 2016 har president Tayyip Erdoğan tatt Tyrkia i stadig meir autoritær retning. Medan makta blir samla på færre hender, blir politikken meir uforutseieleg og den internasjonale innverknaden til landet svakare.

Økonomien kan visa seg å vera Erdoğans svake punkt, men hittil har han unngått den store krisa. Tyrkia-ekspert Einar Wigen gir eit innblikk i dagens tyrkiske politikk og ser framover.

Einar Wigen er førsteamanuensis i Tyrkia-studiar ved Universitetet i Oslo. Forskinga hans spenner frå tyrkisk og osmansk språk og historie, via steppenomadane sin innverknad på eurasisk statsbygging til politisk legitimitet i dagens Tyrkia. Han jobbar nå med eit prosjekt om vaksinasjonspolitikk og epidemiar i Tyrkia.

Torsdag 28. november: Møte med forfattaren Roy Jacobsen

image007Roy Jacobsen (f.1954) er ein av dei fremste samtidsforfattarane våre. Han debuterte med novellesamlinga Fangeliv i 1982, som han fekk Vesaas-prisen for. Det store gjennombrotet kom i 1991 med Seierherrene, ein slektsroman om arbeidarklassens veg frå fattigdom til velferd og samfunnsmakt.

I seinare år har Barrøy-trilogien (De usynlige, Hvitt hav og Rigels øyne) fått mange lesarar. Handlinga er lagt til Helgeland i første halvdel av 1900-talet, fram til 1945.

Roy Jacobsen har fått ei rekkje prisar, og er to gonger nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Bøkene hans er omsette til 31 språk. Han er ein svært etterspurd forfattar både i inn- og utland, og Jæren Senioruniversitet er svært glade for at han vil koma og fortelja om sin forfattarskap.

**********************

JSU sine møte er på Time bibliotek med start kl. 11.00. Medlemmer i JSU går gratis, andre betaler kr 100,- . Du kan melda deg inn i JSU ved å gå inn på heimesida vår: www.jaeren-senioruniversitet.no  Årskontingent kr 500,-. Dei som melder seg på til haustsemesteret betaler kr 250,- ut året.

Bli medlem!

Arkiv