Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Program i april og mai

Program i april og mai

Sverre Nesvåg sitt engasjerande foredrag om alkoholbruk og det gode eldrelivet samla nær 130 tilhøyrarar.

Torsdag 26.04. kl
. 11 i Time bibliotek:

Seksjonsleiar ved Norges Veterinærhøgskole, Institutt for produksjonsdyrmedisin, Seksjon for smådyrforskning og husdyrhelse, Sandnes,

Dr

. med. vet
. og professor Martha J
. Ulvund:
«Veterinærmedisin – en utfordring for mennesker og dyr».

Torsdag 31.05. – ekskursjon:

Ekskursjonen for medlemmer til Egersund og Sokndal med omvisning på Kværner og Titania og lunsj i Sogndalstrand, er fullteikna. Eventuelle restplassar etter endeleg og bindande påmelding, vil bli annonserte seinare.

Bli medlem!

Arkiv