Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Program vidare

Program vidare

Biskopen sitt reflekterte og engasjerande foredrag i januar samla 125 tilhøyrarar.

Program torsdag 23. februar kl 11
Professor i historie Jan Bjarne Bøe:

«De utsatte på Jæren. Privatpleien mellom økonomi og terapi.»

Jan Bjarne Boe er professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Dr.art. på ei avhandling om ”De utsatte på Jæren.”

Program torsdag 22.03.2012 kl 11
Forskar Sverre Nesvåg :

«Alkoholbruk og det gode pensjonistlivet. Endringer i alkoholbruken blant middelaldrene og eldre.»

Sverre Nesvåg er forskingsleiar ved KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest) og førsteamauensis II ved Senter for rus og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo.

Årsmøte blir torsdag 22. mars kl 13 etter foredraget. Medlemmer får innkalling. Årsmeldinga for 2011 er klar, du finn ho under årsmelding i menyen eller ved å klikka her.

Bli medlem!

Arkiv