Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Semesterslutt

Semesterslutt

Magnus Matningsdal heldt ei svært informativ førelesing om Høgsterett si historie og gjerning. 115 tilhøyrarar bidrog til ein aktiv runde med spørsmål.

Dette var siste innslag dette semesteret, me vonar at flest mogeleg finn vegen til eit nytt etter årsskiftet.

Bli medlem!

Arkiv