Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Semesterslutt.

Semesterslutt.

114 personar kom for å høyra Mimir Kristjánson sitt føredrag. Han snakka varmt om dei verdiane me har i tradisjonar og felles opplevingar og rituale. Desse er under sterkt press i vår tid. Aldri har så mange av tilhøyrarane stoppa att etter pausen for å høyra på spørsmålrunden.

Nå er det sommarferie og styret takkar for nå og ønskjer vel møtt til hausten!

Bli medlem!

Arkiv