Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Siri Carlsen kjem den 30. november.

Siri Carlsen kjem den 30. november.

Kjell Arild Pollestad samla 175 personar til sitt foredrag om Martin Luther og reformasjonen
. Med si unike kjennskap til historia kunne han i forståelege termar fortelja om røyndom og fiksjonar rundt temaet.

Som siste gjest i semesteret vil Siri Carlsen førelesa om type 2 diabetes. Dette har vorte ein folkesjukdom, me har 200 000 kjende tilfelle. Ho tek opp spørsmålet om førebyggjing og behandling
. Carlsen har doktorgrad innan emnet og er overlege ved SUS.

Bli medlem!

Arkiv