Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Siri Wiig: Kan me føla oss trygge når me bruker helsetenestene?

Siri Wiig: Kan me føla oss trygge når me bruker helsetenestene?

Torsdag 26. oktober kl.11.00

Siri Wiig | Universitetet i StavangerSom pasientar og pårørande vil me gjerne vera trygge på at sjukehusa og andre delar av Helse-Norge gir trygg behandling av høg kvalitet, sjølv om me veit at helsepersonell ofte må arbeida under stort press. Oftast går det godt, men me høyrer også om feilbehandling og pasientskadar. Kva blir gjort for å hindra slike uønskte hendingar, og korleis kan helsestellet læra av sine feil?

 

 

Siri Wiig (f.1977) frå Orre har i mange år arbeidd med desse problemstillingane. Ho er professor ved Universitetet i Stavanger, der ho har vore sentral i oppbygginga av SHARE (Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten), som ho i dag er leiar for.

Wiig er ein aktiv forskar med eit omfattande internasjonalt nettverk som fagmiljøet i Stavanger-regionen har hatt stor nytte av. For denne innsatsen fekk ho Lyses forskingspris for 2021. Ho er også kjend som ein god formidlar og førelesar.

Bli medlem!

Arkiv